Kan vi akseptere over 1 000 000 utenfor?

Før Korona var det 700 000 i utenforskap i Norge. Vi har nå over 400 000 nye arbeidssøkere, og de som før sto utenfor står nå ennå lenger utenfor. Vi har en jobb å gjøre. Sammen.

Foto: Vidar Nordli Mathisen / Unsplash

For noen dager siden skrev finansredaktøren i Dagens Næringsliv, Terje Erikstad, en kommentar «Dette er koronakrisens økonomiske tapere». Der han viste til en rapport fra syv arbeidslivsforskere, der de hadde analysert de 330 492 som hadde meldt seg arbeidsledige fra 1. mars til 19. april. I korte trekk konkluderer rapporten med noe de fleste av oss nok har fryktet, at lavtlønnede, unge, innvandrere og de med liten utdannelse er de som nå er rammet hardest. Forfatterne skriver selv:

Among all employees, we find that the risk of layoffs or dismissals during the first phase of the crisis is higher the lower the education, income, hourly wage and social class background of an employee.

Det rapporten også ser på er hvilke bedrifter som har måttet gå til permitteringer, og ikke overraskende står hotellene, serveringsbransjen og varehandel høyest på listen. Dette er bransjer som tidligere har vært inngangsporten til arbeidslivet for mange mennesker, som rapporten konkluderer med har blitt rammet hardest av koronakrisen. Erikstad skriver i sin kommentar:

«For at koronakrisen ikke skal føre til varig utstøting av store grupper fra arbeidslivet må det føres en meget aktiv politikk som fremmer inkludering, omstilling og produktivitet i næringslivet. De med lavest utdannelse trenger mest hjelp til å øke kompetansen sin, slik at de kan jobbe i den nye verden etter koronapandemien.»

Det er også i dette bildet vi er så opptatt av å komme skikkelig i gang med vår visjon, om å bygge innenforskap og tenkte nytt rundt det å skape nye jobber. Før koronakrisen sto 700 000 utenfor. Vår hovedoppgave hittil har vært å fortelle om de gode eksemplene, for å inspirere og gi kunnskap rundt hva sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon kan bety for eiendomsbransjen.

Filmene om samarbeidet mellom Sisters in Business og IKEA, Jobbsøkerhjelpen og Entra, og Ferd og Aleppo Bahebek på Vippa er eksempler på dette. Vi er også glade for å skapt nye ideer og koblinger gjennom våre samlinger, som blant annet førte til filmserien fra Estate Nyheter om sosialt entreprenørskap. Og vi har i tillegg delt historier om Medarbeiderne, Mora di fikser sykker’n, Moving Mamas og mange flere. Og, så har vi veldig lyst til å dele flere historier, fra de som selv har vist hva dette handler om: Ressurser. Les hva Sjamil fra Møller Medvind forteller.

Nå vil vi gå inn i neste fase, der vi formelt skal stifte YTE sammen med et knippe utvalgte medstiftere. Nå som samfunnet også gradvis åpner opp igjen er det også kritisk at vi kommer i gang med konkrete prosjekter. Vårt fokus er i første gang om Oslo, på flere ulike prosjektideer i startfasen. Flere av disse er knyttet til Grønland, men også flere forbundet med flere andre bydeler og områder i Oslo. I tillegg har vi et sterkt ønske om å etablere nettverk rundt om i Norge, der vi skal utveksle erfaringer og bidra til å løfte inspirasjon og ideer på tvers.

NAV meldte 11. mai at det siden 12. mars har kommet inn 433 900 søknader om dagpenger, hvorav 378 800 gjelder dagpenger ved permittering. Vi må gjøre alt vi kan for å få dette tallet ned.

Vi trenger ikke flere i utenforskap. Vi må bygge innenforskap!