Det finnes gode støtteordninger for sommerjobber

Sommerjobb kan være et viktig springbrett for mange unge. Som arbeidsgiver finnes det mange gode løsninger, blant annet fra NAV, som dere bør se nærmere på.

Å skaffe seg egen inntekt er viktig for oss alle. For mange unge er sommerjobben viktig i både å få første erfaring til arbeidslivet, men selvsagt også det å tjene sine egne penger.

NAV har mange gode ordninger, og en stor oversikt over tilskudd for sommerjobb finner du her.

I korte trekk er NAVs tilskudd til sommerjobber slik: Tiltaket gjelder for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for arbeidsrettet bistand. Tilskuddet dekker 50 prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker. For personer med nedsatt arbeidsevne dekker NAV 75 prosent av lønnen. «Lønnen» er i dette tilfellet utbetalt lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift av lønnen og feriepengene, og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon. Tilskuddet kan gis i inntil fire uker per deltaker, og gjelde for perioden 1. juni til 31. august. Deltakeren på tiltaket ansettes i midlertidig stilling på ordinære lønns- og arbeidsvilkår, og skal utføre ordinære arbeidsoppgaver i virksomheten. Det inngås en avtale mellom arbeidsgiver, NAV og deltakeren. Det blir også opprettet et kontaktpunkt i NAV og på arbeidsplassen med ansvar for oppfølging.

Arbeidsgivere kan også få inkluderingstilskudd, dersom det er behov for ekstra tilrettelegging. Det kan også gis mentortilskudd,   som bistand der det er behov for ekstra oppfølging.

Mange bydeler har også egne opplegg for sommerjobber. Bydel Gamle Oslo har et opplegg som kalles UngJobb. Det er en ordning for unge i alderen 13 til 23 år. UngJobb står for ansettelse, lønn og oppfølging underveis, mens arbeidsplassen står for egnede arbeidsoppgaver, samt opplæring og veiledning på jobb.


Utenom sommerjobb kan unge i alderen 16-23 år jobbe 10 timer i uka med lønn fra UngJobb hvis de går på skole, og 15 timer i uka hvis de er ledige på dagtid. De kan jobbe i perioder på 2,5 til 3 måneder. Sommerjobbperioden er fra uke 20.juni til 21.august. Før ungdommene går ut i jobb gjennomgår de et opplæringskurs hos UngJobb der de lærer om rettigheter og plikter, normer og forventninger, og kommunikasjon i arbeidslivet. Både ungdommene og arbeidsplassen får oppfølging av Ungjobb underveis av en fast person.