Det handler om å se menneskene

Bildetekst: Møller Medvind tilbyr klargjøring av bruktbiler, og har bidratt sterkt til å rydde opp i en bransje preget av et svart marked. Nylig etablerte de også Medvind Eiendomsservice, og har store planer for videre utvikling.

I kampen mot utenforskap kan vi lett se oss blind på de store tallene. Jeg fikk en liten påminner, etter besøket hos Møller Medvind sist uke.

Da ideen om YTE først startet opp var Møller Medvind raskt et initiativ jeg ønsket å lære mer om. Mari Førde og Bjørn Erik Tangen var ikke sene om å si «velkommen opp!» og jeg ble inspirert. Nå var det på tide med et nytt besøk, fant jeg ut. Og, nok en gang ble jeg inspirert.

Møller Metvind-metoden handler om mye. Ikke minst handler det om å utviklet tett og nært samarbeid og samspill med NAV. Når de nå har gitt 50 unge med hull i CV’en en full, fast stilling.

Med tanke på hvilke enorme samfunnskostnader dette representerer – og som er omtalt blant annet her – er dette fantastisk. Men, det viktigste i dette er de menneskelige verdiene dette gir. Her har 50 unge fått en mulighet til å skape noe for seg selv, til å bli en del av samfunnet, og til kunne planlegge for fremtiden. Litt slik som da Sjamil skrev sin historie for oss for et par år siden.

Det som kanskje gir mest inntrykk er å høre Mari og Bjørn Erik fortelle om viktigheten av ledelse, av å følge opp, og av å kunne ha et varmt hjerte. De snakket nærmest i munnen på hverandre om hvor viktig det er å være tilstede i det daglige, av å ha en raushet, og av å kunne sette av litt ekstra tid. Og så, ikke minst, av den fantastiske opplevelsen av å se hvordan mennesker virkelig blomstrer når de gis muligheten. Det er lov å gjøre feil i Møller Medvind, men det stilles samtidig krav. Møller Medvind selger tjenester i et marked, som enhver annen bedrift.

Det slår meg når jeg sitter der og lytter, at det de driver med og er opptatt av er grunnleggende, gode ledelsesprinsipper vi alle har godt av å lytte til. Har vi litt for lett å glemme dette i 2022? Er det slik at vi har for lett å skulle måle alt i KPI’er og tall, at vi glemmer det grunnleggende – det å bry seg om hverandre, ha omsorg for kolleger og kunne ha litt takhøyde?

Kampen mot utenforskap handler også om kampen for å løfte frem god ledelse og gode ledere, slår det meg. Selv om vi helt klart skal forholde oss til tall, til målinger, og til å regne på impact, sosial effekt og KPI’s, så handler det vel så mye om at vi må inspirere flere til bedre ledelse, til å se mennesker, til å fokusere like mye på kvalitet som kvantitet.

Tenk på verdien av å kunne gi én en fast, full stilling. Tenk hva det betyr for den som får jobb.

Noe annet de også tok opp, og som vi ofte har lett for å glemme, er at mange i utenforskap vil ha behov for litt mer oppfølging også etter at de har kommet i jobb. De trenger at noen bryr seg, som sørger for at de kommer best mulig inn i jobben. Det handler om at de får nødvendig grunnleggende opplæring, oppfølging og at noen ser dem og bryr seg litt ekstra.

For om vi ikke bryr oss er det fryktelig lett for noen å havne utenfor igjen. Tenk da hvor ille dette er for den enkelte, som igjen får et hull i sin CV og som kanskje mister selvfølelse, selvtillit og tro på at de er verdt noe.

Takk, Mari og Bjørn Erik, for påminnelsene, hva dere gjør hver dag, og for veien dere baner opp for flere.

Det har blitt enda flere historier nå, som den om Sjamil. Bare sist uke var det to ansatte som fikk kjøpt sin første leilighet. Dette er innenforskap.