IKEA viser hva bærekraft handler om

Samarbeidet mellom IKEA og Sisters In Business er en suksesshistorie. Det startet på Slependen, og utvides nå også til Furuset. Kjernen er at dette er smart forretningsmessig for IKEA.

IKEA behøver ingen nærmere presentasjon, men det mange ikke er like klar over er hvordan bærekraft gjennomsyrer hele tenkningen til konsernet. IKEA har blitt ett av verdens ledende merkevarer på å tenke enkelt, på vegne av forbrukerne, men også på å ta et reelt samfunnsansvar. Overskuddet fra de ulike enhetene i IKEA går til IKEA Foundation, og gjennom IKEA Foundation satses det enormt på å løse ulike globale utfordringer. Sammen med flere andre.

Denne globale tenkningen gjennomsyres også lokalt, og høsten 2017 åpnet Sistes In Business den første systuen på Slependen. Fordi IKEAs kunder har behov for hjelp til å sy og sette sammen det som handles i varehuset fant de ut at det var klokt å etablere en slik tjeneste, og Sisters In Business kunne levere den. IKEA promoterer tjenesten til sine kunder, og er nå også så fornøyd med kvaliteten på tjenesten at de også jobber med tilsvarende planer for varehuset på Furuset.

IKEA har også et omfattende samarbeid med UNICEF, som også flyselskapet Norwegian samarbeider med. Når Norwegian nå har et omfattende prosjekt med nye uniformer for alle ansatte ble også Sisters In Business engasjert i et prosjekt for gjenbruk og redesign av de gamle uniformene.

Slik kan vi derfor se hvordan det å knytte kontakter og koble sosiale entreprenører og foretak opp med næringslivet kan skape flere jobber og nye, bærekraftige ideer som sikrer fokus på den tredelte bunnlinjen; økonomi, miljøhensyn og fokus på mennesker.

Vi laget en film som forteller om samarbeidet mellom IKEA og Sisters In Business. Her forteller Touran om hvor viktig det er for henne og hennes barn at hun er i jobb, med noe som hun trives med og engasjerer seg for. Videre forteller også Sandra Tollefsen om hva dette betyr for samfunnet som helhet. Se filmen, og stikk innom systuen neste gang du handler på IKEA. Du finner dem rett på andre siden av kassa.