Fra hullete CV til heltidsjobb

På Alfaset i Oslo jobber rundt 40 unge hver dag med å klargjøre bruktbiler for salg. En av disse er Sjamil, som her skriver om hva jobben hos Møller Medvind har betydd for ham:

«Etter mange år med hull i min CV, betydde det veldig mye for meg å endelig få en fast jobb. Møller Medvind har gitt meg denne muligheten, gjennom samarbeidet med NAV, og der arbeider jeg per dags dato. Det ga meg muligheten til å bevege meg videre i livet, på et tidspunkt jeg satt bom fast. Min faste stilling har endelig gitt meg muligheten til blant annet å spare til egenkapital for å kjøpe min første bolig. I tillegg arbeider jeg med noe jeg elsker.

Arbeidsmiljøet på Møller Medvind er fantastisk. Selv om man våkner trøtt og sliten, endres det med en gang når man kommer på jobb og går den faste hilserunden. Jeg føler meg veldig heldig som har en slik arbeidsplass, som tar såpass godt vare på oss medarbeidere – i tillegg til at de tror på oss og har gitt oss muligheten for å få en ny start i livet når vi trengte den mest.

Jeg vil råde andre arbeidsgivere å følge prosedyren Møller Medvind har, i å ansette noen i arbeidstrening, fra midlertidig kontrakt for å så få fast stilling. Dette gir arbeidstakeren muligheten til å bruke de første månedene for å se om dette er noe for vedkommende, bruke den midlertidige kontrakten for å komme seg ordentlig på beina og stabilisere seg, for å så få en mestringsfølelse når man endelig får tilbud om fast stilling! På den måten bruker heller ikke arbeidsgiver tid på å ansette eller avslutte arbeidsforhold som ikke fungerer. Begge parter er 100% enige om de ønsker å fortsette videre eller ikke.»

Historien om Møller Medvind er en viktig historie, fordi den tar tak i flere utfordringer samtidig. En ting er at modellen går rett inn i bilvask-markedet, som er preget av mye svart arbeid. En annen er at den belyser et stort problem, med bedrifter som bevisst utnytter tiltaksordninger for å skaffe seg rimelig arbeidskraft. Det viktigste er dog at unge her får oppfølging og mentoring, og skaffer seg verdifull selvfølelse og mestring – på veien til å kunne kjøpe seg sin første og egne bolig. Derfor er også dette en viktig historie å fortelle, om verdien av å satse på å gi unge en jobb.

Her kan du lese en av de mange andre historiene som er skrevet om Møller Medvind.