Strategien

YTE startet som en idé, om å skape en bevegelse for å få flere i jobb. Bak initiativet står en rekke aktører med tilknytning til den norske eiendomsbransjen. Gjennom byutviklingsprosjekter er vårt formål å gi flere mennesker muligheten til å yte på arbeidsmarkedet. Som grunnlag for dette ligger følgende visjon:

Alle som vil skal gis muligheten til jobb.

Vi har satt oss ambisiøse mål for jobbskapingen, som må skje i næringslivet. Mest av alt har vi som mål å bidra aktivt til å løse de enorme utfordringene vi har i Norge med at så mange står utenfor arbeidsmarkedet, og i særlig grad mange unge. Målene nå gjennom samarbeid, kunnskapsdeling, utvikling og nye verktøy.

Ved å bygge sten på sten kan vi nå våre mål, og kan nås så snart vi evner å få til økt samarbeid, kunnskapsdeling og utvikling av nye verktøy. Samtidig skal vi levere rådgivningstjenester rundt sosial innovasjon, i tett samarbeid med blant annet sosiale entreprenører og aktører med engasjement for å utfordre og tenke nytt. Kall oss gjerne en sosial arkitekt. Eiendomsbransjen og aktører innen bygg og anlegg har tradisjonelt hatt et sterkt fokus på bygningene og de fysiske. Vi ønsker å bidra til økt fokus på menneskene, og den verdiskapningen det bidrar til å tenke nytt.

«Vi» er et samlet næringsliv, men vi tror eiendomsaktørene kan og bør gå foran.

YTE skal legge til rette for sosial bærekraft, entreprenørskap og innovasjon.

Gjennom et stort nettverk av entreprenører og sosiale foretak skal YTE bistå i å skape reell, sosial bærekraft i nye og eksisterende prosjekter. Vi skal koble innovasjonsmiljøer, kreative krefter og investeringsvilje sammen, og bistå i utvikle helt nye initiativ og løsninger tilpasset eiendomsbransjens prosjekter.

YTE skal skape en plattform for kommunikasjon og deling av prosjekter, kunnskap og nye ideer.

Gjennom vår plattform vil vi løpende dele artikler, kronikker og videoer som forteller historiene om bransjens sosiale entreprenørskap og satsingsområder. Formålet er å skape oppmerksomhet rundt positive initiativ, som gir nye muligheter til de som ønsker å yte på arbeidsmarkedet.

Samarbeid er nøkkelen i YTE, og vi har derfor som mål å etablere nettverksgrupper (faglige og regionale), levere rådgivningstjenester, samt jobbe med større utviklingsprosjekter. I dette ligger det store muligheter i bruk av digitale løsninger, også for å koble og skape gode markedsplasser. Vi vet at gode ideer og historier skaper engasjement, som igjen øker attraktiviteten for å satse på sosial innovasjon.

Vi har alle en mulighet til å yte. Noen kan yte litt. Andre kan yte mye. Med YTE vil vi invitere alle som ønsker å redusere de enorme samfunnsmessige og menneskelige kostnadene knyttet til utenforskap til å bidra. Sammen kan vi bygge innenforskap. Hvis du som leser dette ønsker å gi en forpliktelse til å yte, sammen med andre, er vi interessert i å høre fra deg.

Kontakt oss for å vite mer, og følg oss gjerne både på Facebook og gjennom vårt nyhetsbrev (påmelding nederst på siden her).