Strategien

YTE skal bli et samlet initiativ fra den norske anleggs- og eiendomsbransjen, med formål om å gi flere mennesker muligheten til å yte på arbeidsmarkedet.

Vi skal gi 10 000 jobb innen 2025.

I løpet av fem år har vi en målsetting om å gi 10 000 mennesker som ønsker det, muligheten til en jobb. Mest av alt har vi som mål å løse utfordringen med at så mange unge står utenfor. Målet skal vi nå gjennom samarbeid, kunnskapsdeling, utvikling og nye verktøy.

Enkelte vil kanskje mene at vårt mål er urealistisk. Vi er uenige. Ved å bygge sten på sten kan vi nå målet. Bare i byggebransjen er det over 250 000 ansatte i dag. 10 000 nye jobber betyr bare 4%. 10 000 på trygdeytelser utgjør 2,5 milliarder kroner i samfunnskostnader. Tenk om vi kan snu dette til heller å handle om verdiskapning, ved at de gis muligheten til å yte?

«Vi» er et samlet næringsliv, og vi har som visjon:

Alle som vil, skal få muligheten til en jobb

YTE skal legge til rette for sosial bærekraft og entreprenørskap.

Gjennom et stort nettverk av entreprenører og sosiale foretak skal YTE bistå næringsaktører i å utvikle sosial bærekraft i nye og eksisterende prosjekter. Vi skal koble de rette sammen, og bistå i utvikle helt nye initiativ og løsninger tilpasset deres prosjekter.

YTE skal skape en plattform for kommunikasjon og deling av prosjekter, kunnskap og nye ideer.

Gjennom vår plattform vil vi løpende dele artikler, kronikker og videoer som forteller historiene om bransjens sosiale entreprenørskap og satsingsområder. Formålet er å skape oppmerksomhet rundt positive initiativ, som gir nye muligheter til de som ønsker å yte på arbeidsmarkedet.

Samarbeid er nøkkelen i YTE, og vi har derfor som mål å etablere nettverksgrupper (faglige og regionale), levere rådgivningstjenester, samt jobbe med større utviklingsprosjekter. I dette ligger det store muligheter i bruk av digitale løsninger, også for å koble og skape gode markedsplasser. Vi vet at gode ideer og historier skaper engasjement, som igjen øker attraktiviteten for å satse på sosial innovasjon.

Vi har alle en mulighet til å yte. Noen kan yte litt. Andre kan yte mye. Med YTE vil vi invitere alle som ønsker å redusere de enorme samfunnsmessige og menneskelige kostnadene knyttet til utenforskap til å bidra. Sammen kan vi bygge innenforskap.

Kontakt oss for å vite mer, og følg oss gjerne både på Facebook og gjennom vårt nyhetsbrev (påmelding nederst på siden her).