YTE fortsetter!

Bildetekst: Fra Tullindagene, 16. oktober 2021, der Sandwich Brothers, Vegetarekspressen, Erlik Kaffe og flere fra YTE-nettverket deltok – ikke fordi de var sosialentreprenører, men fordi de ga opplevelser. Foto: Torleif Kvinnesland

Jeg avslutter min rolle som daglig leder for YTE i disse dager. Samtidig er jeg veldig glad for å kunne fortelle at YTE-satsingen fortsetter.

Da ideen om YTE tok form var det flere som bidro. Knut Halvor Hansen og hans erfaring med Bevisste var utgangspunktet for initiativet. Trond Valle (Estate Media) og Tor Rønhovde (4Service) hadde også snakket sammen, da de mente at eiendomsbransjen kunne gjøre mye mer. Den burde kunne gi mer tilbake, til folk, og ikke bare styres av avkastning.

Det var i dette arbeidet jeg ble engasjert, og med fantastiske ressurser fra blant annet Blake ble navnet og ideen bak YTE født sommeren 2019.

Vi ønsket å skape en bevegelse, der målet var å redusere de enorme tallene på utenforskap i Norge. Det var alt for mange mennesker i Norge som ikke hadde fått muligheten til å jobbe. De hadde systemet mot seg, og var satt i passivitet for samfunnet. Dette var så mange som 700 000 mennesker, kunne NAV fortelle oss. Hele 21,4% av alle mellom 18 og 66 år var altså verken i jobb eller utdanning. 300 000 av dem hadde ingen form for trygd. Blant de under 30 år var 120 000 utenfor, omtrent så mye som to hele årskull.

Da ideen om YTE ble lansert for fullt januar 2020 samlet 100 representanter fra næringsliv, det offentlige, sosialentreprenører og andre seg til fullt fokus og energi på å skape nye løsninger. Marsjordren var gitt, og hundrevis meldte seg på til neste samling.

Så kom pandemien.

Alle planer måtte gjøres om. Like fullt valgte Bundegruppen, 4Service, Ferd Sosiale Entreprenører og Ferd Eiendom å stifte YTE som et aksjeselskap (YTE Sammen AS) sommeren 2020. Nye planer ble lagt.

Å skape noe nytt er krevende, uansett. Å drive sosial innovasjon under sosial nedstengning har vært ytterligere krevende. Vi kunne ikke møtes slik vi ønsket, for å kunne diskutere de viktige spørsmålene. Samtidig har eiendomsbransjen greid seg temmelig godt gjennom de siste to årene. Det er leietakere deres som har hatt de største utfordringene. Møteplasser, servering, kultur og handel har hatt to tøffe år. De mange små sliter fortsatt med ettervirkningene. Mange ansatte har flyktet til nye bransjer, og når vi nå har åpnet opp samfunnet igjen ser vi at det er utfordringer med å få folk til de ledige jobbene.

Men, bør ikke dette nettopp være et tegn på at ideen om et samarbeid om jobbskaping, motivasjon, kompetanseutvikling og det å gi flere i utenforskap en mulighet på innsiden aldri tidligere er så viktig? Tenk bare:

Å redusere utenforskapet blant unge med 10% vil gi samfunnet en kostnadsbesparelse på 6,3 milliarder kroner. Årlig!

Bare tenk hva beløpet ville blitt om vi kunne redusere utenforskapet blant de øvrige 688 000 menneskene også?

Hvis alle selskaper i Norge med mer enn 10 ansatte ga én under 30 en mulighet til jobb, ville det halvert utenforskapet blant unge.

Jeg håper fortsatt at YTE kan bli en paraply flere i næringslivet kan samle seg bak, som et verktøy for å få til bedre ordninger, bedre bestillinger, nye systemer, nye løsninger, mer læring, mer inspirasjon, og mer kraft til å redusere det enorme utenforskapet.

Og det handler om enkeltmennesker. Av alle inntrykk er kanskje de fra Møller Medvind de sterkeste, av mennesker som viser stolthet, trygghet og selvtillit i den jobben de står i, fordi de gjør en jobb som har høy verdi. Fra å gå fra deltidsjobb til deltidsjobb har de tettet hullet i CV’en. De har fått en jobb der de betyr noe, og kan gi noe tilbake. Vi trenger flere som Møller Medvind.

Vi trenger flere næringslivsaktører, som også ønsker å gi noe tilbake. Jeg håper at med litt nye krefter, ny energi og nye ideer inn i YTE skal flere bli med på denne bevegelsen. Målet er både enkelt og vanskelig: Alle som vil bør få muligheten til en jobb.

Jeg vil bidra videre for YTE fremover der det er naturlig, også fordi mitt engasjement for å bygge byer for folk fortsatt er der. Men, en rekke andre prosjekter gjør at jeg ikke får gitt YTE det fokus som behøves. Derfor ga jeg for noen måneder tilbake beskjed om at jeg ikke kunne fortsette som daglig leder etter sommeren 2022. Det gir nye muligheter for YTE, og jeg er glad for at 4Service og Bundegruppen ønsker å videreføre satsingen.

Noen kan yte litt. Andre kan yte mye. Men alle kan yte.