Næringslivet

YTE er et initiativ fra og med eiendomsaktørene, men ambisjonen er at satsingen skal gjelde et samlet norsk næringsliv.

Når vi starter med eiendoms-, bygg- og anleggsbransjene er det fordi det er Norges største. Hele 16% av BNP i Norge tilhører bygg og anlegg, og er en bransje større enn oljebransjen. Omsetningen er på over 550 millarder kroner, og sysselsetter mer enn 250 000 mennesker. Samtidig er det en bransje med store utfordringer, i forbindelse med hvordan hindre både et svart marked, sosial dumping og en rekke andre forhold som står i sterk kontrast med fokuset på sosial bærekraft. Dette er forhold som bransjen selv også ønsker å ta tak i.

I løpet av våren 2020 vil vi konkretisere ytterligere på våre leveranser og velge hvilke prosjekter vi skal prioritere. Desto flere som ønsker å bidra, jo flere prosjekter kan vi gjennomføre. Da vil veien frem til de 10 000 jobbene også bli raskere.

Noen av prosjektene vi nå ser nærmere på er:

  • Bemanningsløsninger innen blant annet drift
  • Praktikant- og lærlingeordninger
  • Nabolagsorganisering og -aktivisering
  • Sosiale effektkontrakter og finansieringsmodeller
  • Mentorordninger for sosiale entreprenører i vekst
  • Alternative utleieløsninger for aktivisering av førsteetasjer
  • Teknologiske løsninger for mer effektiv kobling
  • Prosjekter for sommer- og deltidsjobber
  • Aktiviteter for å bygge lokalt nettverk

Norsk Eiendom stiller seg bak satsingen på YTE, og vårt mål er at YTE skal bli eiendomsbransjens virkemiddel for sosial bærekraft tilsvarende hvordan Grønn Byggallianse har blitt et kraftsentrum for bærekraftige klimatiltak innen bransjen.

Senter for Eiendomsfag stiller seg også bak satsingen, det er viktig at bransjen fortsetter å bygge kompetanse og nettverk innen fagområdet. Vi skal jobbe for et tett og godt samarbeid, og utvikle en rekke kurs og kompetansehevende prosjekter sammen.

Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger på satsingen, og flere eiendoms- og næringslivsaktører har allerede varslet at de ønsker å delta i arbeidet med å etablere YTE. Den formelle prosessen vil foregå frem til formell etablering av YTE som organisasjon våren 2020.  Vi ønsker velkommen alle aktører som ser dette som et viktig satsingsområde, og som ønsker å bidra med både kompetanse, engasjement og nødvendige investeringer.