Næringslivet

YTE er et initiativ fra og med eiendomsaktørene, men ambisjonen er at satsingen skal gjelde et samlet norsk næringsliv.

Når vi starter med eiendoms-, bygg- og anleggsbransjene er det fordi det er Norges største. Hele 16% av BNP i Norge tilhører bygg og anlegg, og er en bransje større enn oljebransjen. Omsetningen er på over 550 millarder kroner, og sysselsetter mer enn 250 000 mennesker. Samtidig er det en bransje med store utfordringer, i forbindelse med hvordan hindre både et svart marked, sosial dumping og en rekke andre forhold som står i sterk kontrast med fokuset på sosial bærekraft. Dette er forhold som bransjen selv også ønsker å ta tak i.

I 2020 vil vi konkretisere ytterligere på våre leveranser og definere hvilke satsingsområder vi skal prioritere. Desto flere som ønsker å bidra, jo flere prosjekter kan vi gjennomføre. Da vil veien frem til de 10 000 jobbene også bli raskere.

Noen av prosjektene vi nå jobber med er:

  • Nabolagsorganisering og -aktivisering
  • Konseptutvikling, av nye løsninger for byrom
  • Praktikant- og lærlingeordninger
  • Bemanningsløsninger innen blant annet drift
  • Alternative utleieløsninger for aktivisering av førsteetasjer
  • Teknologiske løsninger, digitale markedsplasser
  • Programmer for sommer- og deltidsjobber
  • Aktiviteter for å bygge lokalt nettverk

Ideen bak YTE er presentert for og gitt oppslutning til fra en rekke ulike aktører, både innen privat sektor og i det offentlige. Vi har fått mye positiv oppmerksomhet på satsingen, og flere eiendoms- og næringslivsaktører har uttrykt et sterkt ønske om å jobbe med YTE fremover.

Vi ønsker alle aktører som vil forplikte seg til å yte for å bygge innenforskap og skape nye jobber velkommen til å ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.