Næringslivet som bestiller

YTE er et initiativ fra næringsliv med tilknytning til eiendomsbransjen. Ambisjonen er at satsingen skal bli en bevegelse, for et samlet norsk næringsliv.

Når vi starter med eiendomsbransjen og tilknyttet næringsliv er det fordi det er en viktig premissgiver for utvikling av byer og steder. Hele 16% av BNP i Norge tilhører bygg og anleggsbransjen, og den er større enn hele oljebransjen. Omsetningen er på over 550 millarder kroner, og sysselsetter mer enn 250 000 mennesker. Samtidig er det en bransje med store utfordringer, i forbindelse med hvordan hindre både et svart marked, sosial dumping og en rekke andre forhold som står i sterk kontrast med fokuset på sosial bærekraft. Dette er forhold som bransjen selv også ønsker å ta tak i.

Vi er kun i oppstarten, og jobber hele veien med å spisse våre leveranser og prioritere prosjektene som best bidrar til sosial innovasjon og jobbskaping. Vi ønsker oss flere bestillere. Desto flere som ønsker å bidra, jo flere prosjekter kan vi gjennomføre. Da vil veien frem til å gi mange flere jobb også enklere.

Noen av de initiativene vi er involvert i omfatter:

  • Byromsaktivisering
  • Konseptutvikling for nye møteplasser
  • Behovsavdekking og pilotering nye jobber
  • Kommunikasjon for å løfte verdien av sosialt entreprenørskap
  • Leiesøk og aktivisering av førsteetasjer
  • Teknologiutvikling, digitale løsninger
  • Programmer for sommer- og deltidsjobber
  • Nettverksutvikling

Vi ønsker alle aktører med engasjement for å ta samfunnsansvar for jobbskaping velkommen til å engasjere seg i YTE. Alle som ønsker å engasjere seg i å bygge økt innenforskap og sikre ny jobbskaping behøves i dette arbeidet.