Les hvordan vi kan hjelpe dere

YTE er eiendomsbransjens sosiale arkitekt. Vi ønsker å bygge folk og økt innenforskap. Som prosjektleder og inspirator skal vi hjelpe til med å utvikle levende møteplasser og unike byrom, med mål om å skape flere jobber for de som i dag står utenfor. Det er lønnsomt for alle.

Gode koblinger gir flere muligheten til jobb

Et samarbeid mellom Jobbsøkerhjelpen og Entra resulterte i jobb, for noen som fra før sto utenfor.