Les hvordan vi kan hjelpe dere

YTE ønsker å være en sosial arkitekt. Det betyr at vi ønsker å bygge folk og økt innenforskap, ved å løfte sosialt entreprenørskap og innovasjon inn i byutviklingen. Det ønsker vi å gjøre sammen med mange andre. Som prosjektleder og inspirator skal vi bidra i å utvikle levende møteplasser og attraktive byrom, med mål om å skape flere jobber for de som i dag står utenfor. Det er lønnsomt for alle.

Gode koblinger gir flere muligheten til jobb

Et samarbeid mellom Jobbsøkerhjelpen og Entra resulterte i jobb, for noen som fra før sto utenfor.