Sammen kan vi bidra til bedre by

YTE skal koble mennesker og miljøer sammen, med mål om å gi flere mennesker en mulighet til jobb. Kall oss gjerne «sosial arkitekt». Vi liker å utforske nye ideer og løsninger, der vi primært ønsker alle med tilknytning til eiendomsbransjen velkommen i arbeidet. Sosiale entreprenører, arkitekter, utviklere, leietakere, tjenesteleverandører og gårdeiere er alle aktører vi jobber sammen med. Som igangsetter og prosjektleder søker vi hele veien å finne nye og bedre måter å drive byutvikling på, der vi gir flere en mulighet til å delta. Kall det gjerne å bygge økt innenforskap. Til syvende og sist ønsker vi å skape flere jobber, for de mange som i dag står utenfor. Det er lønnsomt for alle.

Gode koblinger gir flere muligheten til jobb

Et samarbeid mellom Jobbsøkerhjelpen og Entra resulterte i jobb, for noen som fra før sto utenfor.