Les hvordan vi kan hjelpe dere

YTE jobber med sosialt entreprenørskap, som ressurs for eiendomsbransjen. Vi tar utgangspunkt i reelle problemstillinger og behov, med sosial innovasjon og nytenkning som bidrag til økt verdi for næringslivet. Vi jobber med sosialentreprenører som bygger folk og økt innenforskap. Som prosjektleder, inspirator og sosial arkitekt skal YTE bidra i å utvikle levende møteplasser og attraktive byrom. Det skaper flere jobber, for de som i dag står utenfor. Det er lønnsomt for alle.

Gode koblinger gir flere muligheten til jobb

Et samarbeid mellom Jobbsøkerhjelpen og Entra resulterte i jobb, for noen som fra før sto utenfor.