Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap har eksistert lenge, og fått økende oppmerksomhet de senere årene. I stadig flere sammenhenger hører vi hvordan både politikere og næringslivsledere tar til orde for at de sosiale selskapene, foretakene og entreprenørene er et sterkt og viktig verktøy for å kunne løse de mange utfordringene vi står overfor.

I en kommentar i Vårt Land juni 2019 – Enkeltmennesket i systemet – skrev næringsminister Torbjørn Røe Isaksen følgende:

«Fremtidens velferdssamfunn består selvfølgelig fortsatt av et sterkt sosialsystem finansiert over skatteseddelen, men også av veldig, veldig mye mer. Og her kan sosiale entreprenører spille en avgjørende rolle. De kan være et viktig supplement til den ­offentlige velferden, et supplement som i større grad ser enkeltmennesket og tilpasser sine løsninger til individet. Det offentlige kan rett og slett ikke løse alle problemer alene.»

Det finnes en rekke ulike sosiale foretak og bedrifter som kan bidra effektivt i å gi flere en jobb. Noen av dem er listet opp her: