Sosialt entreprenørskap som ressurs

Sosialt entreprenørskap er ikke et helt nytt begrep, men har fått økende oppmerksomhet de senere årene. I stadig flere sammenhenger hører vi hvordan både politikere og næringslivsledere tar til orde for at de sosiale selskapene, foretakene og entreprenørene er et sterkt og viktig verktøy for å kunne løse de mange utfordringene vi står overfor.

I en kommentar i Vårt Land juni 2019 – Enkeltmennesket i systemet – skrev daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen følgende:

«Fremtidens velferdssamfunn består selvfølgelig fortsatt av et sterkt sosialsystem finansiert over skatteseddelen, men også av veldig, veldig mye mer. Og her kan sosiale entreprenører spille en avgjørende rolle. De kan være et viktig supplement til den ­offentlige velferden, et supplement som i større grad ser enkeltmennesket og tilpasser sine løsninger til individet. Det offentlige kan rett og slett ikke løse alle problemer alene.»

Vi ønsker å fremme sosialt entreprenørskap som lønnsomt for næringslivet, på både kort og lang sikt. Vi ønsker å bidra til å skape flere jobber, gjennom å løfte sosialentreprenørenes muligheter til å løse flere av de utfordringer næringslivet har. Vår oppgave er ofte å gjøre en enkel kartlegging og analyse av det enkelte oppdrag eller utfordring, og bidra til å løse disse kvalitativt bedre for våre oppdragsgivere enn om vi ikke var engasjert.

Det finnes en rekke sosialentreprenører og selskaper vi har knyttet til oss i vårt nettverk. De har fokus på å gi mennesker på utsiden en mulighet til jobb, ikke fordi de er på utsiden men fordi de er ressurser.

Vi har en rekke sosialentreprenører i vårt nettverk. Disse tilbyr et uttall av ulike tjenester, med ulike grupper av ressurser ansatt i sine selskaper og i nettverket sitt. Disse selskapene tilbyr alt fra renhold, sjauing, riving, vertskap, kantinevirksomhet, restauranter og catering, sytjenester, redesign, arbeidstrening og -oppfølging, og en rekke ulike tjenester som har verdi for eiendomsaktører og andre.

Her tillater vi oss å si også som Medarbeiderne gjør: «Vi ansetter ikke folk for å levere tjenester. Vi leverer tjenester for å ansette folk.» Dersom du er interessert i å vite mer om hva de ulike sosialentreprenørene kan tilby (og hvilke som er i vårt nettverk) er du velkommen til å kontakte oss. Vi er først og fremst opptatt av de behovene dere har, og så kan vi bidra til at dere får løst disse behovene best mulig. I mange tilfeller tror vi sosialentreprenører faktisk kan løse mange behov bedre.

Vi ønsker også å bidra til å løfte frem flere sosialentreprenører, som ressurser i å gi flere jobbmuligheter. En av våre eiere, Ferd Sosiale Entreprenører, er sterkt bidragstytende i dette. Vi har også et godt samarbeid med akseleratoren Impact Startup, et samarbeid vi ønsker å utvikle videre.

Vårt fokus er først og fremst å skape flere jobber. Vi ønsker å redusere utenforskap gjennom å bygge innenforskap. Derfor fokuserer vi uansett på det enkelte oppdrag, på hvilke ressurser som best kan kobles inn på det enkelte oppdraget. Vi hører gjerne fra dere, for en uforpliktende samtale om behov dere måtte ha.