Andre støttespillere

Kampen for å gi flere jobb i Norge er ikke bare en offentlig oppgave. YTE-satsingen viser at næringslivet ønsker og vil delta i oppgaven.

Vårt fokus er å møte det offentlige; å samle næringslivet og vise et felles engasjement og vilje til å ta samfunnsansvar – og bidra aktivt for å løse utfordringene med utenforskap. Vi skal bygge innenforskap.

Vi ønsker og vil samarbeide med en rekke offentlige instanser, organisasjoner, bransjeforeninger, akademia og andre i arbeidet med å skape flere jobber. Dette samarbeidet skal bidra til både reduserte samfunnskostnader, økte samfunnsverdier, og ikke minst økte menneskelige verdier.