Kontakt oss

YTE startet som en idé i 2019 og ble formelt stiftet i august 2020, med navnet YTE Sammen AS. Ønsker du å vite mer om satsingen, ta gjerne kontakt med Tone Hartviksen på telefon 402 32 477.

Styret i YTE består av:
Katinka Greve Leiner, styreleder, tlf. 957 21 740
Tor Rønhovde,  tlf. 916 06 204
Odd-Erik Bunde, tlf. 922 65 011
Thorbjørn Barrett Sele, tlf. 481 34 651

YTE Sammen AS, c/o Ferd, Postboks 1413 Vika, 0115 Oslo
Org.nr. 925 560 197
fakturamottak: ytesammenas@ebilag.com

Forøvrig kan du også lese mer om initiativet og de andre initiativtakerne her.