Kontakt oss

YTE ble formelt stiftet i august 2020 med følgende mennesker i kjerneteamet:
Øystein Aurlien, daglig leder, tel. 932 02 156
Chris Klemmetvold, rådgiver forretningsutvikling, tel 481 13 293
Tone Hartviksen, rådgiver arbeidsinkludering, tel 402 32 477

Styret i YTE består av:
Katinka Greve Leiner, styreleder, dir. Ferd Sosiale Entreprenører, tel 957 21 740
Tor Rønhovde, adm.dir. 4 Service,  tel 916 06 204
Odd-Erik Bunde, adm.dir. Bundegruppen, tel 922 65 011
Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdir. Ferd Eiendom, tel 481 34 651

YTE Sammen AS, c/o Ferd, Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo
Org.nr. 925 560 197
kontaktoss@ytesammen.no

Forøvrig kan du også lese mer om initiativet og de andre initiativtakerne her.