Initiativet

Våren 2019 kom en rekke personer sammen, alle med tilknytning til eiendomsbransjen og et brennende engasjement og ønske om å løse flere av de store sosiale utfordringene i Norge. Dette var starten på YTE

En av personene var Tor Rønhovde, adm.dir. i 4Service. Serviceselskapet har de senere årene opplevd sterk etterspørsel etter sine ulike tjenester. Bare frem til sommeren 2019 var veksten på 1 000 ansatte, der rundt 30% av de nyansatte kom fra ulike tiltak. Tor så verdien av å utfordre etablerte markedsstrukturer og tenke nytt i tjenesteleveransene. Vel så viktig var å oppleve verdien de mange nyansatte hadde bidratt med for selskapets utvikling. Derfor valgte 4Service å finansiere forprosjektet og fasen frem til endelig etablering av YTE.

Tor Rønhovde / tor.ronhovde@4service.no / +47 916 06 204

Trond Valle (Estate Media) har fulgt og dekket nyhetene fra eiendomsbransjen i Norge i mange år. Sammen hadde Trond og Tor ved en rekke anledninger diskutert utfordringene og mulighetene knyttet til at eiendomsbransjen burde og kunne ta et enda større samfunnsansvar.

Trond Valle / trond@estate.no / +47 911 23 334

Knut Halvor Hansen (ByKon) har hatt tett dialog med Trond og Estate i mange år, blant annet gjennom Knut Halvors engasjement for å etablere Bevisste som en naturlig kobling mellom eiendomsaktørene og sosiale entreprenører. Bevisste ble besluttet avviklet i 2019, men læringen og erfaringene har vært viktige å ta med videre i arbeidet med YTE.

Knut Halvor Hansen / khh@bykon.no / +47 915 93 195

Sammen med disse tre kom også Øystein Aurlien inn i bildet. Øystein har i flere år hatt et sterkt engasjement for privat-offentlig samarbeid og økt samhandling om utviklingen av Oslo, og ved sine nylig gjennomførte prosjekter på Tøyen og Grønland så han potensialet i å løse flere samfunnsutfordringer ved å gi lokale krefter økt støtte og tettere samarbeid med næringslivet. Han brant for potensialet som ligger i å slippe mennesker og initiativer frem, samt å jobbe frem bedre løsninger for å løse samfunnsutfordringer – i rommet mellom det offentlige og private næringsliv. Øystein er den som ledet arbeidet med etableringen av YTE, frem til sommeren 2022.

Øystein Aurlien / oystein@aurlien.no / +47 932 02 156

Senere har en rekke ytterligere aktører bidratt aktivt, og blant disse er både Katinka Greve Leiner (Ferd Sosiale Entreprenører), Thorbjørn Barrett Sele (tidligere Ferd Eiendom), og Odd-Erik Bunde (Bundegruppen).

Fra sommeren 2022 vil Bundegruppen og 4Service overta alle aksjene i YTE og videreføre satsingen. Målet er fortsatt det samme: At alle som vil skal gis muligheten til jobb.