Det er verdifullt å bygge innenforskap

YTE har som formål å gi flere mennesker i utenforskap en mulighet til jobb, gjennom bedre eiendoms- og byutviklingsprosjekter. At så mange som én av fem ikke er i jobb eller utdanning er dyrt for både samfunnet og næringslivet. Det er samtidig en kompleks utfordring, som ingen kan løse alene. Vi tror på bedre nabolag, bedre prosjekter, og bedre møteplasser. Som sosial arkitekt skal vi hjelpe dere, med de prosjekter dere ønsker å skape. Det eneste vi forventer er at dere ønsker å ta et reelt sosialt ansvar.

Fremtidens torg for fremtidens Oslo

Under Torguka på Youngstorget fylte tusenvis av unge og andre opp torget. 400 var i jobb under de tre dagene, og engasjementet var stort for å gjøre flere slike arrangementer.