Utbygging som skal gi flere jobbmuligheter

Grønlikaia er et helt, nytt utviklingsprosjekt i Oslo. YTE er engasjert som rådgiver, for å bistå i hvordan hele utviklingen kan bidra til både økt lokal sysselsetting og økt innenforskap.

HAV Eiendom er Oslo Havns eget eiendomsselskap, og har som mandat å både gi Oslos innbyggere den beste byutviklingen – og å sikre inntekter til videreutvikling av Oslo Kommunes havnevirksomhet. Ett av de neste store prosjektene under planlegging nå er Grønlikaia. Grønlikaia er et område som geografisk strekker seg fra innerst i Lohavn (punkt 13 på Havnepromenaden) til der Alnaelvens utløp kommer ut ved Kongshavn (punkt 14).

Det er liten tvil om at det er høye ambisjoner for utviklingen. De siste årene har det vært jobbet mye med regulering og planforslag, som du kan lese mer om her. Samtidig er det også store ambisjoner, for at ny metodikk kan utvikles gjennom prosjektet for å bidra til å levere et område som tilfredsstiller en rekke krav – utover bare det økonomiske.

Prinsippene fra Kate Raworths Doughnut Economics ligger til grunn for prosjektet. Raworths mantra er at fokus må flyttes mer over på trivsel, og bort fra ren vekst. Hun illustrerer dette med en smultring, der vi hele veien må tilstrebe å finne balansen mellom manglende lokalt ansvar og globalt overforbruk. Ønsker du å vite mer om smultringteorien anbefaler vi å se denne filmen:

Grønlikaia er delt opp i mange mindre områder, hvert med sin egen identitet, karakter og ønskede funksjoner. Våren 2022 skal det inviteres til parallelloppdrag for disse, og vi er nå midt i arbeidet for å sette føringer for hvordan områdene skal levere på slikt som folkehelse, naturmangfold, kultur, boligløsninger, og sysselsetting. For å nevne noe.

Sentrum i Grønlikaia er Grønlikilen. Slik er det foreløpig tenkt det kan se ut der. Illustrasjon: Rodeo Arkitekter

Vårt engasjement er primært i å se på hvordan skape nye koblinger, som kan bidra både til flere muligheter lokalt i bydelen men også i et større perspektiv. Grønland og Tøyen er områder med noen av Norges største sosiale utfordringer. Samtidig er det også områder med mye skapekraft og entreprenørskap.

Vi utforsker nå hvordan et større nettverk og nye løsninger kan bidra til både økt kompetanse, nye jobbmuligheter og nye satsingsområder. Vi utforsker også hvordan vi også gjennom hele utviklingsprosjektet kan se på nye metoder for bestilling av tjenester, blant annet, med mål om å bidra til å inkludere flere og bidra til både flere jobbmuligheter og økt innenforskap. Målet er Grønlikaia skal bli et levende strandsamfunn, der folk virkelig skal trives.

– Det er veldig spennende å få denne utfordringen, sier Øystein Aurlien i YTE. – HAV Eiendom er en ambisiøs utvikler, som gjennom Grønlikaia ønsker å vise reelt sosialt ansvar. Det inspirerer, og jeg håper at vi gjennom arbeidet kan bidra til ny metodikk også andre kan benytte seg av.

Hele Grønlikaia er dobbelt så stort som Sørenga. Her planlegges for rundt 200 000 kvm bolig og nærmere 5 000 jobber. Byggestart kan være så tidlig som 2024, og det vil være utvikling her i mange år fremover.

Rodeo Arkitekter leder arbeidet, der ressurser også fra flere andre rådgivere er involvert.