Vi kan spare samfunnet milliarder

Bildetekst: Statistikksjefen i NAV, Ulf Andersen, har jobbet med beregning av utenforskapstall i en årrekke.

Hvis vi reduserer utenforskapet blant unge voksne med 10% vil vi spare samfunnet for 6,3 milliarder kroner. Hvert år!

Dette er budskapet statistikksjefen i NAV, Ulf Andersen, kommer med i en helt ny film der han belyser problemstillingene rundt ungt utenforskap. Se hele filmen her:

Tallene han sikter til er omfattende kjøringer gjort av NAV over tid, og handler om store utfordringer vi ikke så ofte fokuserer på i Norge; om at vi har et utenforskap på 700 000 mennesker i Norge. Mest av alt handler denne filmen om de 120 000 unge i utenforskap, og hvem de er.

Da ideen om YTE startet opp var det kategorien mennesker som ønsker å jobbe, men ikke får mulighetene, vi ønsket å ta tak i. Det gjør vi fortsatt. Det som er veldig nyttig med gjennomgangen Ulf gir i filmen, er at han gir svært god forklaring på hvem de er, hvorfor de er der, og hvordan vi sammen skal og bør jobbe for å få flere ut av utenforskapet.

Vi har den senere tiden jobbet med en pilot, for nettopp hvordan også eiendomsbransjen kan bidra noe inn i dette. Det handler fortsatt om de som ønsker, men ikke får muligheten til å jobbe. Samtidig ser vi også at det er viktig å kunne gi de som er motivert en mulighet til å skaffe seg nødvendig kompetanse. (Dette skal vi komme tilbake til senere, men du må gjerne kontakte oss for å vite mer.)

Når vi jobber med kunder på det med å bygge innenforskap, snakker vi mye om at målet ikke nødvendigvis behøver å være så mange jobber. Skaffer vi bare én jobb har vi bidratt massivt.

Dette er også noe Ulf tar opp i filmen. Av de 120 000 under 30 år som er i utenforskap har halvparten ingen inntekt. Dersom alle bedrifter med mer enn 10 ansatte kan inkludere én person vil alle være løftet ut av utenforskapet.

Dette kan samfunnet spare, hvert år, dersom vi får 10% av alle unge i utenforskap inn i jobb.

Takk igjen til Ulf og NAV for å gi oss denne innsikten. Den er viktig i arbeidet for å bygge et bedre samfunn. De økonomiske verdiene er en ting, men de menneskelige verdiene er ennå større.

Forøvrig fikk vi også høre dette forleden, med tall fra Arbeids og Sosialdepartementet:

Antallet unge som står utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede aktivitet er økende. En 19 åring som står utenfor samfunnet frem til fylte 62 år koster samfunnet kr. 15,9 millioner.

Det er kanskje ikke dumt om vi alle tar i et tak. Sammen.