En sommerhilsen fra oss i YTE

Dette halvåret har YTE vært et prosjekt. Nå etableres YTE formelt, og vi håper å bli enda tydeligere på vår rolle fremover. Det handler fortsatt om noe så enkelt – og vanskelig: flere jobber.

Foto: Andreas Rønningen / Unsplash

Da vi startet opp i vinter brukte vi tid på å fortelle historier, om ulike samarbeidsprosjekter mellom eiendomsaktører og sosiale entreprenører. Vi fortalte om hvordan små samarbeid på Tøyen betød mye for jobbsøkere. Vi fortalte om hvordan selskaper som IKEA får store merverdier av å samarbeide med Sisters In Business. Vi fortalte om hvordan flyktninger har skapt en av de beste matopplevelsene på Vippa. Og, det var også veldig flott at Estate Nyheter ønsket å engasjere seg og laget en serie på ti filmer, med innspill fra oss til hvilke aktører de kunne løfte frem.

Korona satte en liten brems på planene våre. Oppfølgingen av et fantastisk møte i januar ble kansellert, og vi har derfor måttet tenke nytt rundt hvordan vi skulle få YTE skikkelig i gang. Vi har engasjert oss med ulike initiativ på Grønland, blant annet sett på ulike muligheter knyttet til hvordan løse utfordringene på og rundt Elgsletta.

Vi har også brukt mye tid på å løfte budskapet om behov for nytenkning om fremtidig utvikling av byene på politisk nivå, både på regjeringsnivå og i Oslo, med utgangspunkt i hva korona kommer til å gjøre med samfunnet fremover. Grønland er foreslått som pilot, og vi har engasjert oss i debatten. Og vi har jobbet med og for nettverket av sosiale entreprenører og andre, som alle har et mål om å jobbe sammen for å skape flere jobber.

Men, alt dette kan fort bare bli oppfattet som prat, om vi ikke samtidig også leverer konkret på prosjekter og muligheten for jobbskaping. Høsten blir spennende, på mange måter. I praksis er vi der at vi ønsker oss at markedet skal bli mindre, men vi ser at faren for at det blir større er til stede. Om det er 700 000 eller 1 000 000 i utenforskap i Norge på slutten av året vet vi ikke. Men, vi vet med 99% sikkerhet at det vil være mye høyere enn det var i inngangen til 2019. Det representerer enorme samfunnskostnader, men vi mener fortsatt at dersom flere kloke hoder går sammen skal vi greie å redusere kostnadene og heller fokusere på å bygge verdier. Og mennesker.

Nå er YTE stiftet, som selskap. Det gjør det lettere for oss å levere. Mer om dette kommer over sommeren. Inntil videre ønsker vi alle en riktig god sommer!