Vi skal greie dette. Sammen!

Den nye nedstengningen fredag satte en ny stopper for mange prosjekter, som handler om å skape nye jobber. Men, vi gir oss ikke. Og korona forteller oss hvor viktig det er at vi går sammen.

Foto: Chuttersnap / Unsplash

Mye av våre initiativ handler om byrom og møteplasser. Fokus er på hvordan flere kan gis jobb, gjennom å skape nye muligheter. Vi jobber for å være en brobygger, en som skal koble sammen gode og kloke ressurser om et felles mål – at god byutvikling ikke bare handler om estetikken og innholdet i byggene. Det handler om bygulvet, jobber og hvordan mennesker igjen skal møtes.

Gårdeiere og eiendomsutviklere kastes stadig inn i nye situasjoner de må tilpasse seg. Leietakere må stenge midlertidig, og mange ansatte permitteres. Noen må også stenge ned for godt. Og sosialentreprenører jobber hele veien med nye ideer og løsninger, for å tilpasse seg en svært uforutsigbar hverdag. Det handler om å både redde arbeidsplasser, men også for noen om å skape dem.

Og, så tror vi også at noe av den sentrale læringen i alt dette her handler om viktigheten av at vi alle står sammen. Det er ikke lett, når så mange er opptatt av å redde eget selskap og sikre sine ansatte. Forståelig nok. Men, det er også slik det må starte.

I de siste månedenes debatter om hvordan serveringsnæringen sliter, og hvordan så mange småbutikker også har det tøft, er det tydelig at når du står utenfor blir du ikke hørt så godt. Mange småbedrifter er ikke organisert, og har derfor slitt med å bli lyttet til når de store diskusjonene om kompensasjonsordninger og annet løftes frem. Står man sammen står man sterkere.

Også sosialt entreprenørskap har utfordringer med å bli forstått og lyttet til, som et verktøy for nettopp å skape flere jobber og flere muligheter. Det er et nytt område, men også bredt og sammensatt. Noe av essensen av det YTE fokuserer på er å løfte frem de som skaper jobbene, som sysselsetter de som ofte står på utsiden. De beviser hver dag at det er smart og lønnsomt å tenke utenfor boksen. De skaper reell samfunnsverdi, og vi trenger flere av dem.

Gjennom året som har gått har vi hørt om mange av dem. Det har vært om Sisters In Business, som snudde trussel om oppsigelser til nye forretningsmuligheter og også ble invitert til å fortelle historien på Lindmo. Eller om Medarbeiderne, som fikk oppdraget med å rydde elsparkesyklene i Oslos gater. Eller Ideelt, som rett før jul snudde utfordringen med mangel på oppdrag for trivselsvertene til nye muligheter med koronavertene.

Det er mange slike historier, men ikke nok. Vi setter nå i gang et nytt initiativ, også for å kunne løfte frem verdien av sosialt entreprenørskap ytterligere i den politiske debatten. Det er en viktig ressurs for samfunnsoppbyggingen etter korona, og kritisk for å sikre at de som fra før sto lengst unna jobbmarkedet nå ikke skal komme ennå lenger bak i køen. De er mennesker, og de er ressurser.

Om flere jobber sammen kan vi også gi bedre forutsetninger for at vi får frem stadig flere sosialentreprenører. Vi trenger flere som tar arbeidsgiveransvaret, men da må det også på plass gode løsninger for å sikre innovasjonskraften – den sosiale innovasjonen.

Vi hører gjerne fra deg om du ønsker å engasjere deg i temaet.