Medarbeiderne leverer ressurser når andre ikke kan

Medarbeiderne driver ikke med veldedighet, men med å levere gode tjenester og konkurrere i et marked på lik linje med andre. Det gir overskudd til mennesker og selskap.

Forrige fredag ble nyheten om at sparkesykkelaktørene i Oslo hadde hyret inn Medarbeiderne sluppet. Blant annet hadde VG en lengre sak om dette. Vi ønsker å tydeliggjøre hva leveransen handler om.

For det første er ikke de ansatte rekruttert rett fra rusbehandling. De er rekruttert fordi de har rusbakgrunn, ofte med store hull i CV’en. Noen kommer rett fra rusbehandling, noen har vært rusfrie i 15 år.  Fellesnevneren er at de ønsker å jobbe og ikke være i rus eller tiltak via NAV.   Vi vet også at arbeid er det beste ettervernet.  Motivasjon og arbeidsinnsats er nøkkelen til at Medarbeiderne kan levere gode tjenester og drive lønnsom forretning. Medarbeiderne driver en helt vanlig forretningsvirksomhet, med det som hører med.  Lønn fra første dag, kontrakter, stillingsbeskrivelser og forventninger. For å drifte en bærekraftig organisasjon, er det også viktig at vi har kunder som betaler rett pris for de tjenester de kjøper.  Indirekte kan man vel si at det er el sparkesykkel selskapene som betaler lønnen, men lønnen kommer fra Medarbeiderne og den vil fortsette å komme selv om avtalen med el sparkesykkel selskapene opphører. Våre ansatte er fast ansatte, og ikke bare ansatt for å utføre dette oppdraget. Vi har 40 ansatte og betaler rundt 7 millioner i skatter og avgifter inn til fellesskapet.   Medarbeidernes AS sin drift er helt og holdent basert på egen innsats, og ikke bidrag fra hverken stat eller kommune.

Medarbeiderne krever at alle ansatte er rusfrie. Det settes krav til de som jobber, slik andre arbeidsgivere setter til sine ansatte. Det er ingen forskjell. Hvis ikke Medarbeiderne kan levere gode og konkurransedyktige tjenester vil aldri selskapet kunne vokse og utvikle seg slik det har gjort, og slik ambisjonene er for fremtiden. Målet til Medarbeiderne er flere oppdrag, flere prosjekter og flere kunder. På den måten kan Medarbeiderne ansette stadig flere, og bidra til å redusere de store utenforskapstallene i Norge.

Sosialt entreprenørskap har mange fasetter og tolkninger. Medarbeiderne har fokus på trippel bunnlinje, dvs. at virksomheten ikke bare måles i tall, men også på hensynet til planeten og hensynet til mennesker. Medarbeiderne leverer ryddetjenester og renholdstjenester, og vi leverer tjenester som er unike og verdifulle for samfunnet: Mennesker med rusbakgrunn, som ønsker å bidra i samfunnet og skape en bedre fremtid for seg og sine.

For det er et faktum at vi trenger mange flere selskaper som Medarbeiderne. I Norge har vi et enormt utenforskapsproblem, som bare har blitt forsterket gjennom korona. Før korona kunne NAV rapportere om hele 700 000 mennesker i arbeidsfør alder i Norge, som verken var i jobb eller i utdanning. Det tallet har nå steget betydelig i løpet av året. Hvor mye vet vi ikke, men det må antas at nå er så mye som én av fire i arbeidsfør alder ikke i jobb eller utdanning. Det er dyrt for samfunnet.

Det snakkes mye om viktigheten av sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, fra flere ledende politikere. Vi savner fortsatt å se en reell satsing på dette, mer enn festtalene. Det offentlige kan gjøre mye, men vi tror også at norsk næringsliv kan gjøre mer!

Sosiale entreprenører kan løse problemer på helt andre måter enn hva «vanlige» leverandører ofte kan. De sosiale entreprenørene jobber lokalt, har motivasjon til å gjøre en innsats utover det vanlige, og tilfører verdier til leveransene som ikke andre kan. De konkurrerer på samme prinsipper som andre, men leverer på forhold som også bygger omdømme og gir viktige samfunnsverdier.

Sosialt entreprenørskap er ikke veldedighet. Det er smart, lønnsomt og skaper jobber. Det gir overskudd til både selskaper og enkeltmennesker.