Vi bygger bygg, men bygger vi folk?

På Oslo Urban Arena skal vi snakke mer om den menneskelig dimensjonen i byutviklingen. Tor Rønhovde, adm.dir. i 4Service, vil introdusere Chris Klemmetvold. Hans tema er: Det lønner seg å tenke nytt og bygge innenforskap.

I utviklingen av områder eller bygg er det lett for at fokus i for stor grad havner om det tekniske, om antall etasjer, arealer, materialer, og ikke så mye om menneskene som skal bo eller jobbe der. Kan vi kanskje bli flinkere i å utfordre etablerte sannheter, og se mer til de ressursene som ligger rett foran nesa vår? Chris vil her fortelle hvorfor det er smart og lønnsomt for eiendomsaktørene å tenke utenfor boksen, rundt det å engasjere mennesker som normalt ofte står på utsiden. Det er mulig å få mer ut av folk i byutviklingen, ved å tenke nytt.

Chris Klemmetvold er en sentral ressurs i YTE. Her kan du lese mer om ham. Chris blir introdusert av Tor Rønhovde, adm.dir. i 4 Service og en sentral initiativtager bak etableringen av YTE. YTE ble formelt stiftet i august.

Oslo Urban Arena har på få år blitt en svært viktig møteplass for eiendomsbransjen, og det er nå ett år siden ideen om YTE ble introdusert der første gang. Nå håper vi å være enda mer konkrete. Her er programmet for hele konferansen, og her er til sesjonen vi skal holde, fredag 11. september kl 1335-1400.

Om du ikke kan være der fysisk er det fullt ut mulig å delta digitalt.

Kanskje vi sees der?

Dette er Chris Klemmetvold. Han bruker stor kalkulator, fordi han liker tall. Spesielt sorte.