Det er ikke veldedighet. Du er en ressurs.

De beste eiendomsaktørene har alltid vært opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet. Med YTE ønsker vi å forsterke fokuset på mennesker i byutviklingen, som ressurser.

Vi har gjennom vinteren og våren aktivt delt historier og fortalt om prosjekter der sosiale entreprenører og eiendomsaktører har samarbeidet om spennende prosjekter, for å utfordre på tradisjonelle måter å jobbe på. Nå i august har vi gått ennå lenger, ved å etablere YTE som et selskap for å satse ytterligere. Vår ambisjon er fortsatt: Alle som vil skal få muligheten til jobb.

Vi laget filmer for å vise hvordan enkle samarbeidsprosjekter (Entra og Jobbsøkerhjelpen) bidro til å gi unge fast jobb, om selskaper som har sosialt entreprenørskap som forretningskritisk virksomhet (IKEA med Sisters In Business), og hvordan smarte restaurantkonsepter kan bidra til å skape nye destinasjoner (Aleppo Bahebek på Vippa).

Bakgrunnen for etableringen av YTE er fortsatt den samme: At vi har et ekstremt stort utenforskap i Norge. Allerede før korona viste tall fra NAV oss at 700 000 mennesker i Norge – over hver femte i arbeidsfør alder! – sto utenfor jobb og utdanningsløpet. 300 000 av dem har ingen inntekt overhodet. Og vi frykter at korona vil forverre situasjonen. De som fra før sto utenfor et organisert arbeidsliv vil få det ennå vanskeligere med å komme på innsiden.

YTE har som ambisjon å gjøre noe med dette, ved å koble mennesker og muligheter sammen på nye måter. Fordi det i realiteten er nettopp det det handler om: Mennesker. Vi vil bidra til at ennå flere er opptatt av å også se lenger enn bare i regnearkene og plantegningene. Vi vil jobbe for at ulike mennesker møtes på nye måter, og sammen kan skape nye muligheter. Gode møteplasser skaper muligheter for flere jobber, som til syvende og sist er vårt mål. Mange som i dag står utenfor arbeidslivet representerer enorme, uutnyttede ressurser. Sosialt entreprenørskap er et effektivt verktøy for å gi eiendomsaktører og andre tilgang på disse ressursene. Gjennom endring av fokus vil de dermed kunne oppnå enda bedre resultater – på sin egne, triple bunnlinje. Derfor handler det ikke om veldedighet.

Det startet som en idé i fjor sommer, men er nå altså blitt til et selskap. Bak etableringen står 4Service, Bundegruppen, Ferd Eiendom og Ferd Sosiale Entreprenører. Styreleder er Katinka Greve Leiner (Ferd) og daglig leder er Øystein Aurlien.

Selskapet er registrert som et aksjeselskap (formelt under navnet YTE Sammen AS). Virksomheten skal drives på kommersielle prinsipper, men overskudd skal gå til å videreutvikle og nå selskapets formål om å skape nye muligheter og jobber.

Vi er allerede i gang med flere prosjekter, men hører gjerne fra deg om du ønsker å vite mer om oss eller diskutere konkrete utfordringer.