Utenforskap, før korona

Ja, du ser riktig: 21,6% av alle i arbeidsfør alder i Norge var verken i jobb eller i utdanning, før korona traff landet vårt. Hva tror du 2020-tallene vil bli?

Vi har tidligere skrevet om de store utenforskapstallene i Norge, som er hele grunnlaget for YTE-satsingen. Og, når vi har vist til disse tallene er det NAV som er vår kilde. Da vi startet å kommunisere rundt disse tallene var det 2017-tall som lå til grunn. Når har NAV også jobbet videre med tallene, og det er tall for 2019 som vi nå har fått. Det var altså en svak økning. Fortsatt står altså mer enn én av fem utenfor.

Det kan da også være greit å minne om at rundt regnet 120 000 av alle i 20-årene i Norge er verken i jobb eller utdanning. Når hvert årskull er på rundt 60 000 betyr det altså at nesten to hele årskull av våre unge ikke er i posisjon til å bygge sin egen fremtid.

Når mediene skriver om arbeidsledighet og krisen vi nå ser i Norge som følge av korona – og med dystre fremtidsutsikter for 2021 og fremover for mange bransjer – ønsker vi å minne om at vi ikke må glemme de som allerede sto utenfor før korona kom. De står nå lenger unna.

Aldri før har det vært viktigere enn at vi alle står sammen, og setter jobbskaping høyest å agendaen for årene som kommer. Vi jobber på, men må gjøre dette sammen med alle andre. Vi bidrar derfor både gjennom egne prosjekter, og som rådgiver og sparringspartner for de som ønsker å få råd og innspill om hvordan engasjere seg for temaet.

Før korona var det registrert pluss minus 50 000 arbeidssøkende i Norge. Nå ligger tallet på rundt 200 000. Da kan mange sikkert legge sammen tallene selv, og vi finner ut at vi alle har en jobb å gjøre i 2021 og årene som kommer. Sammen.