Næringslivet vil definitivt yte

Sist uke presenterte vi funnene fra en helt fersk undersøkelse, om eiendomsbransjens holdning til sosial bærekraft. Tilbakemeldingene var klare: Dette er høyaktuelt. Bransjen er svært motivert for å satse, og vi har fått klare råd for satsingen videre.

Under Torguka på Youngstorget sist uke, og som en del av Oslo Urban Week, ble det invitert til en samtale om nye samarbeid og jobbskaping. På scenen var Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion, Tone Hartviksen fra 4Service og André Sjorup Anker fra Spiring. Øystein Aurlien fra YTE ledet samtalen. Som en innledning til denne samtalen – og Ola Gaute Aas Askheim sin presentasjon av funnene fra undersøkelsen – holdt Knut Schreiner (fra Rodeo og en del av Torginitiativet) en liten appell med overskriften «Sosial bærekraft vil forsvinne».

Før sommeren ble Opinion bedt om å gjøre en analyse av hvordan næringslivet, og spesielt eiendomsbransjen, forholder seg til tematikken. Det var tre hovedfunn fra undersøkelsen:

  1. Eiendomsaktørene selv er mer opptatt av sosial bærekraft enn leietakere. Fire av ti hevder å ha en plan for hvordan jobbe med sosial bærekraft i egen bedrift.
  2. Kunnskapen om hva sosial bærekraft varierer. Halvparten av respondentene kan beskrive et innhold, og innholdet de beskriver varierer.
  3. Det er svært høy interesse og ønske om konkrete tiltak. Vi er også veldig glade for svært gode innspill og oppfordringer til oss, for hva YTE bør satse på og jobbe mer med fremover.

Så er spørsmålet hvordan vi ta disse innspillene videre. Sosial bærekraft er et omfattende tema. Mange snakker om det, og det er forsåvidt bra. Det som er klare tilbakemeldinger til oss er at det er et stort behov for noen som kan fasilitere og bidra til å gi hele bransjen økt kunnskap, og til deling av denne kunnskapen mellom aktørene. På sett og vis er det dette samspillet og samarbeidet vi må styrke fremover.

Vårt engasjement i Torginitiativet og gjennomføringen av Torguka sist uke er ett slikt eksempel. Å skape bedre møte- og markedsplasser er ett konkret bidrag, der vi er flere som går sammen om konkrete initiativ. Ikke minst har arkitekter og byplanleggere fra selskaper som DARK arkitekter, Rodeo, NSW Arkitektur, Levende By, Schjelderup Trondahl arkitekter og Fragment engasjert seg sammen. Videre jobber vi med flere prosjekter nå, der fokus er på mennesker i byene, i plassene, i nabolagene. Hele vårt utgangspunkt er hvordan vi i hvert prosjekt kan bidra til at flere får en jobbmulighet. Fordi det er dette det handler om, å gi flere mennesker en mulighet til jobb. Jobb gir inntekt, men gir også mestring.

Samtalen mellom Tone, Ola Gaute, André og Øystein handlet da videre om hvor viktig det er å jobbe videre med disse koblingene, ved å forstå aktørbildet og kjenne til hvilke muligheter som finnes. Som Tone sa; «For oss handler det mye om å bruke vår posisjon så godt vi kan. Ikke bare i forhold til interne prosesser og rutiner, men også ved å skyve mer og mer av innkjøpet vårt – både produkter og tjenester – mot aktører som gjør en forskjell. Denne dreiingen koster kanskje litt mer av og til, men verdien som skapes hos oss ved å ta disse valgene gjør det helt klart verdt det. I dette er også samarbeidet gjennom YTE sentralt.»

I tiden som kommer vil vi dele mer om våre prosjekter, initiativ og tanker rundt dette temaet – om hvordan vi alle sammen kan gi flere jobbmuligheter. Vi kommer også gjerne til dere for å fortelle mer om satsingen, og dele funnene fra undersøkelsen. Ønsker du å vite mer er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Øystein.

YTE er et felles prosjekt, for alle som satser på å gi jobbmuligheter.