Informasjonsmøte om Torguka

Torsdag 3. juni inviteres det til informasjonsmøte om Torguka, en uke med mål om å se om Youngstorget kan få nytt liv i årene som kommer.

YTE har prosjektledelsen for «Torginitiativet for Oslo», en aksjonsgruppe som har som ambisjon å styrke torgenes plass i Oslo – både som markeds- og møteplass. Youngstorget er første torg ut. Initiativet startet i vinter, og har vært omtalt tidligere. I begynnelsen av april ble også ytterligere detaljer rundt initiativet og Torguka presentert i Aftenposten.

At vi har tatt tak i Youngstorget først skyldes at det er Oslos største torg, og et torg det er lagt mange politiske løfter og planer for allerede. Videre er det en stor utfordring at det er planlagt perimetersikring i forbindelse med byggingen av det nye Regjeringskvartalet, som vil kunne ha enorme konsekvenser for fremtidig byliv på Youngstorget.

Mest av alt mener vi at Youngstorget har potensiale til å bli en attraksjon for hele Oslo, en destinasjon som bidrar til å sette Oslo på kartet – først og fremst for Oslos egen befolkning, men også for besøkende fra resten av landet og internasjonalt. Tenk, om vi kunne realisere drømmen om å skape og realisere «fremtidens torg, for fremtidens Oslo»?

Nå har over femti ulike torgaktører meldt sin interesse om å være med, med salg av frukt, grønnsaker og andre matvarer produsert i området i og rundt Oslo. Og torsdag 3. juni vil Arild Eriksen (fra Fragment, en av medlemmene i Torginitiativet) lede et informasjonsmøte om Torguka. Meld deg på her.