Torginitiativet for Oslo

Fra 6. til 12. september planlegges det nå for en torguke på Youngstorget, som et startskudd for å se om Oslos største og viktigste torg kan revitaliseres som torgmarked og sosial møteplass for fremtiden.

Bak Torginitiativet står en rekke Osloentusiaster og byutviklere. I tillegg til YTE er Rodeo arkitekter, Schjelderup Trondahl arkitekter og Fragment blant initiativtakerne. Og NSW Arkitektur, Dark arkitekter og Levende By er med som ressurspartnere.

I dag står en kronikk på trykk i Aftenposten, med tittelen «Oslos torg fortjener en bedre fremtid», der vi starter en diskusjon om torgets fremtid. Vi ønsker å se tilbake på torgets historie, for at torguken i september også skal kunne være en test for å se hvordan torget kan utvikles for fremtidig bruk.

Slik så det ut på Youngstorget i 1906, den gang torget også ble kalt Nytorget og var et avlastningstorg for Stortorget (foto: Mittet & Co, Oslo Museum).

Også under andre verdenskrig var det yrende torgaktivitet på Youngstorget, som her fra juli 1940 (foto: Ukjent, fra Arbeiderbevegelsens arkiv).

Hvordan torget kan aktiviseres og hvilket innhold det skal ha er vi åpne for å finne ut av. Vi ønsker å henvende oss til nye mataktører, råvareleverandører, sosiale entreprenører og andre – og også fylle torguken med ulike andre aktiviteter for å se hvordan torget kan revitaliseres til beste for Oslo.

Målsettingen med torguken i september er både å finne en bedre måte å drifte torget og aktiviteter på, for å sikre aktivt byliv, og for å få til samspillsmodeller som kan brukes også på andre torg og møteplasser i byen. I Rotterdam finnes en plass, Schouwburgplein, som har blitt en aktiv møteplass for hele byen. Plassen er organisert og aktivisert svært likt hvordan Tøyen Torg er aktivisert.

Før aktiviseringen var torget et pent torg, men lite brukt. STIPO ble engasjert i å skape aktiviteter og gjøre torget mer tilgjengelig for byens befolkning. Nå er Schouwburgplein Rotterdams mest besøkte plass.