Hvordan drive sosial innovasjon når det er sosial nedstengning som gjelder

2020 skulle være året der vi startet jobben med å snu utenforskap til innenforskap, gjennom en næringslivssatsing på sosial innovasjon. Korona har ikke stoppet oss.

Når vi nå går inn i julehøytiden er det med blandede følelser. På den ene siden er det en takknemlighet for at vi jobber med noe som er svært viktig, for veldig mange. På den andre siden er det en utålmodighet for at vi ikke har fått gjort nok i året som har gått. Vi er også lei oss når vi vet at mange går inn i julehøytiden og det nye året med store bekymringer for hva fremtiden vil bringe.

Da vi lanserte ideen om YTE for ett år siden hadde vi store ambisjoner. Disse ambisjonene har vi fortsatt. Men, året vi snart skal legge bak oss utviklet seg helt annerledes enn noen kunne forutsi. Det har vært en øvelse i nytenkning og kreativitet, for hele landet. Mange har fortalt oss at ideen bak YTE har aldri vært viktigere enn nå. Samtidig er det ironisk nok vanskelig å få oppmerksomhet om utenforskapet når så mange bedrifter har mer enn nok med å omstille seg.

Dette er ingen unnskyldning. Vi har kommet i gang. Vi har jobbet med flere sosiale entreprenører og nettverket vårt, i å koble gode ressurser opp med folk.

Vi har jobbet med både kontraktsrådgivning og leiesøk. Vi har jobbet med konseptutvikling på flere prosjekter, og flere er på vei inn. Her forsøker vi ta rollen som sosial arkitekt, ved å jobbe sammen med arkitekter, meglere, rådgivere og utviklerne på å tenke nytt og utfordre i tankesettet om prosjektene, byrommene eller møteplassene. Målet er at hvert nytt prosjekt skal bli bedre enn det forrige, og gjøre mer for fotavtrykket det etterlater. Det er smart, fordi det gir overskudd til både utviklerne og menneskene det gjelder. Da kan vi etterleve vår visjon om å gi alle som vil en mulighet til jobb.

For det er flere jobber som vårt hovedmål, både på kort og lang sikt. Da vi gikk ut for ett år siden sa vi at vi skulle gi 10 000 jobb innen 2025. Det står fortsatt ved lag.

Takk til alle som har engasjert seg og bidratt i året som har gått, og la oss fortsette dette engasjementet også i året som kommer. Det er viktig og det er verdifullt.

På vegne av hele styret i YTE, for Chris, Tone og meg vil jeg derfor ønske deg alt det beste for julen. Måtte 2021 bli et år for muligheter og optimisme!