Hvordan kan YTE bidra best til nye jobber?

Torsdag møttes mange mennesker med kompetanse, motivasjon og engasjement for å diskutere hvordan vi best kan starte jobben med å bygge innenforskap. Frokostmøtet viste det potensialet som ligger i at mennesker fra ulike sektorer møtes, om felles problemstilling.

I desember informerte vi om samarbeidet med Oslo Metropolitan Area (OMA), om et forprosjekt med oppstart i januar 2020 for å bidra til etableringen av YTE som ideell organisasjon. Vi lanserte også våre nye hjemmesider rett før jul, men hadde allerede i samarbeid med OMA invitert til et frokostmøte for å orientere om hva YTE skulle bli. Møteinnkallingen engasjerte, og møtet på Restaurant Edda torsdag 9. januar ble raskt fulltegnet.

Tor Rønhovde (adm.dir. i 4Service) innledet møtet, og fortalte om selskapets gode erfaringer med å jobbe med inkludering og smarte løsninger. Øystein Aurlien fortsatte, med en presentasjon av målsetting og neste skritt for YTE. Deretter fulgte Ragnhild Slettner opp, med å fortelle om Aleppo Bahebek og ambisjonene for å kunne etablere neste restaurant. Det handler om at mennesker skal kunne realisere drømmer og samtidig skape en bedre fremtid for seg og andre. Les mer om Aleppo Bahebek her.

Deretter ble det en svært fruktbar mini-workshop, fasilitert av Øystein Fossen. Målsettingen var å få innsikt i den rikholdige erfaring de sosiale entreprenørene har, og innspill til smarte og gode løsninger for å komme i gang med arbeidet for å skape jobber.

Det var tydelig fra samtalene at det å arrangere denne type møter var svært ønskelig; en arena der sosiale entreprenører, næringsliv og det offentlige kan møtes for å diskutere konkrete problemstillinger og løsninger. Flere av tilbakemeldingene gikk på å fortsette å arrangere denne type møter, og det var også innspill til hvordan vi bør ta tak i og etablere f.eks. en egen YTE-konferanse.

Det var også et behov for at YTE som organisasjon kan bidra til å koble og bistå sosiale entreprenører på flere områder, med ressurser, kompetanse, inn mot NAV og andre offentlige instanser, inn mot større deler av næringslivet, osv. Noe av det som også kom frem som et sterkt ønske var det å etablere en markedsplass, for å effektivt kunne koble kompetanse og ressurser sammen.

Ønsker du å vite mer om det som foregikk denne dagen, ta kontakt med oss.