Hvor mye vil du investere i å skape en jobb?

Foto: Thomas Bjørnstad / Unsplash

Når vi har 700 000 mennesker i Norge som ikke er i jobb, bør vi ikke da innse at metodene vi bruker for økt sysselsetting ikke virker? Er det ikke da på tide at vi samler oss og begynner å tenke nytt? Og, at vi ser på nye modeller for samarbeid, med felles investeringer som også gir avkastning?

«Skal vi klare å sikre velferdsstatens fremtid må vi øke sysselsettingen» sa Simen Markussen under NHOs årskonferanse for et par uker siden. Det var et alvorlig budskap, som han også løftet frem i en kronikk i Dagens Næringsliv. Vi kan ikke annet enn å si «Ja, og amen!» til dette. Vi har en alvorlig situasjon i Norge, og vi er nødt til å starte jobben med å snu dette.

Det er 700 000 mennesker i arbeidsfør alder i Norge, som står helt utenfor jobb og utdanning. Aller verst er det hos de unge. Hver fjerde 25-åring står utenfor. Blant de mellom 20 og 30 er det 100 000 som verken har arbeidsinntekt, står i utdanningsløpet, eller som mottar noen form for trygdeytelse. De har ingenting.

Hva koster ikke dette? Skulle de alle mottatt trygd ville det utgjort rundt regnet 25 milliarder kroner i samlede trygdeytelser. Dette er derimot bare en lek med tall, siden de ikke får noe som helst. Hvordan måler vi kroneverdien av en tapt fremtid? KS lanserte i fjor utenforskap-regnskapet, som gir en pekepinn. Vi vet også at mange unge risikerer å stå helt utenfor resten av livet. For samfunnet som helhet betyr det fremtidig tapte skatteinntekter, som vi sårt vil trenge for å opprettholde velferdsløsningene vi har blitt så godt vant med. For næringslivet betyr det tapte kunder og tapt markedsgrunnlag. Og, for eiendomsbransjen betyr det at nesten to hele årskull ikke vil ha mulighet til å kjøpe egen bolig. Mest av alt: Næringslivet i Norge trenger arbeidskraft, spesielt fagfolk!

Vi som etablerer YTE ønsker å ta tak i dette. Vi starter jobben med å bygge innenforskap. Vi mener og tror vi skal gi 10 000 jobb innen 2025. Vi mener det er smart ressursbruk, at det er verdiskapende, at det lønner seg, og at det gir økonomisk avkastning.

Verdien av å skape hver enkelt nye jobb er stor, og kan måles i mer enn bare kroner og øre. Samtlige næringslivsledere vi snakker med sier arbeidssøkere i rekrutteringsfasen er svært opptatt av hvordan hver enkelt arbeidsgiver satser på samfunnsansvar og bærekraftsstrategier. Bærekraft handler ikke bare om klima. Det handler om et helhetlig ansvar – for økonomi, for klimaet, og for mennesker.

Verdien av å få flere i jobb er heller ikke bare et offentlig ansvar. Vi kan utvikle nye metoder og arenaer, der det offentlige kan jobbe smartere sammen med det private. Det må jobbes med økt gjensidig forståelse – for at det offentlige styres av budsjettkrav og det private styres av avkastningskrav. I det offentlige ligger ansvaret for samfunnsutfordringene, men stramme budsjetter gjør at det ikke raskt nok skapes gode løsninger. I næringslivet finnes det kapital, kompetanse og ressurser. I dette rommet finnes det mange muligheter. Vi må bare tørre å tenke nytt. Sammen.

Vi har bare så vidt kommet i gang. For et par uker siden satt nærmere 70 næringslivsledere, offentlig ansatte og sosiale entreprenører sammen og diskuterte løsninger. Det skal vi fortsette med. Vi skal også i stadig større grad diskutere hvordan vi sammen kan investere i prosjekter, som gir en målbar reduksjon av samfunnskostnadene. Effekten av slike prosjekter kan omregnes til økonomisk avkastning, og dermed gjøre det mer interessant for private investeringer. Og sosialt entreprenørskap kan bli brobyggeren, mellom det offentlige og privat næringsliv.

Å skape jobber er et felles ansvar. Det gjøres mye på området allerede, og det har vært jobbet med problematikken i mange år. Det finnes en rekke svært gode initiativ, prosjekter, sosiale entreprenører og foretak som har gjort mye og skapt mange jobber. Det finnes mye kompetanse og engasjement for temaet, både i det offentlige og i det private. Dette kan vi koble sammen bedre enn vi har gjort hittil, for å sammen finne bedre løsninger – løsninger for sosial innovasjon i stor skala.

Hvis alle de 10 000 jobbene vi skal skape innen 2025 er faste jobber vil vi spare det norske samfunnet 2,5 milliarder kroner. Hvor mye er dette verdt å investere i?

Vi kan alle yte, og effekten blir større om vi gjør det sammen!