Hvem vil du gi en jobb i 2020?

Mens regnskapsbøkene for året er i ferd med å lukkes, julefreden senker seg, og planene for det nye året materialiserer seg: Har du tenkt på hvordan dere skal få veksten neste år, og hvem som skal bidra? Hvordan skal du få jobben gjort, og hvem vil du ansette?

Jeg håper du allerede nå har fått et lite innblikk i hva YTE handler om. Hvis ikke, tillater jeg meg å gi en kortversjon her: YTE handler om at det norske næringslivet skal starte mer aktivt på jobben med å gi de mange på utsiden bedre og flere muligheter på innsiden. Målet vi har satt oss er at vi skal gi 10 000 en jobb innen 2025. Å bygge innenforskap – og spesielt hos de unge – handler om å gi andre en mulighet til å skape en bedre framtid for seg selv, til å redusere de enorme samfunnskostnadene vi har i Norge, og til å bygge mennesker!

«2020 er året der vi starter å bygge innenforskap.»

Eiendomsutviklerne har gjort det bra i mange år, og utsiktene fremover er også lyse. Det bygges mye, og det er behov for å bygges mer. Det er optimisme å spore blant aktørene i bransjen. Samtidig, når jeg i løpet av høsten har snakket med flere er alle svært opptatt av hvordan de i større grad kan jobbe smartere, bedre, og ta et ennå større hensyn til menneskene der de bygger. Viljen til å yte er tilstede, samtidig som veldig mange lurer på hvordan de skal gå frem for å gjøre mer. Det er fantastisk!

«De mest attraktive arbeidsgiverne i fremtiden er de som ligger i front, som tenker langsiktig og ikke bare er opptatt av maksimal lønnsomhet i dag. Der bygges virkelige verdier.»

Vi håper at YTE nettopp skal gjøre det lettere å gjøre mer. En ting er at vi kan fortelle og koble opp mot andre, som har gjort og skapt jobber på nye måter. En annen er at vi kan samle flere, for sammen å skape nye, felles prosjekter og løsninger.

Det gjøres allerede veldig mye bra i dag, som for eksempel hvordan Møller Medvind har etablert et veldig bra system for mentoring og oppfølging av de som får jobb på Alfaset. Eller hvordan Medarbeiderne stadig sikrer nye oppdrag og jobber til rusfrie, også fra mange eiendomsselskaper. Eller hvordan Jobbsøkerhjelpen på Tøyen kan bidra til å koble mange hundre motiverte, kompetente og engasjerte jobbsøkere opp med potensielle arbeidsgivere – som både gir nettverk og større muligheter til fast jobb.

Samtidig kan og må det gjøres mer. Hver fjerde 25-åring står utenfor både utdanning og jobb. Totalt er det 700 000 mennesker i arbeidsfør alder som ikke jobber. Nesten 300 000 mennesker mottar verken trygdeytelser eller lønn. Samtidig er det i flere bransjer et stort behov for arbeidskraft, et behov som bare vil øke i årene som kommer.

Det er dette YTE handler om: Vi må begynne å tenke nytt, koble nytt, og sammen finne løsninger for fremtiden for de som vil og ønsker å yte. De som går foran og satser på dette vil også være de som best vil rekruttere de klokeste hodene med de høyeste ambisjonene. Fordi de unge er opptatt av fremtiden. Det kan flere av oss lytte til.

Jeg håper 2020 blir et år der vi virkelig kan få til å gjøre noe stort, for å bygge innenforskap i Norge. Det håper jeg du også ønsker å være med på. Vil du vite mer må du gjerne komme på vårt frokostmøte 9. januar.

Med ønske om en riktig god og fredfylt jul til alle, og de beste ønsker for et godt, nytt år der vi alle skal bli flinkere til å yte sammen!

Øystein