En skam at en av fire ikke fullfører videregående

Ole Erik Almlid

NHO-sjefen er skamfull over at vi ikke greier å gi jobb til flere, og sikre at de kommer seg gjennom videregående skole.

Å få flere i jobb er ett av de virkelig store utfordringene fremover, noe også NHO setter søkelys på nå. Om NHO-konferansen Neste Trekk 8. januar står det: «Mange unge frykter at de vil mangle rett kompetanse og kan komme til å møte arbeidsledighet i fremtiden.  Kompetanse er en forutsetning for en trygg og givende arbeidshverdag, og det kan hindre utenforskap og fremme inkludering.» Videre står det: «En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med et godt, inkluderende og bærekraftig samfunn er å sikre et fremtidsrettet system for livslang læring.»

I forbindelse med konferansen har også NHO-sjefen Ole Erik Almlid blitt intervjuet i Børsen, og påpeker blant annet at det er svært alvorlig for næringslivet at ikke flere fullfører videregående skole. For å opprettholde dagens velferdssystem vil det kreve av oss å skape 600 000 til 750 000 nye jobber de neste 30 årene, og flertallet er nødt til å komme i privat sektor. Det er et stort behov for arbeidskraft i svært mange bransjer. 6 av 10 bedrifter sier at de sliter med å finne rett kompetanse.

«Samtidig vet vi at en av fire ikke fullfører videregående skole. Det gir en ubalanse mellom næringslivets behov for kvalifisert arbeidskraft og ungdommens behov for å finne seg jobb. Det er en stor skam,» tordner Almlid.

Uttalelsene fra Almlid er viktige, og er et viktig signal overfor regjeringen og våre folkevalgte. Det gir optimisme og tro på at initiativet bak YTE er viktig og riktig. Vi minner samtidig om frokostmøtet vårt 9. januar. Påmeldingsfristen er 4. januar.