En ny arena for arbeidstrening er etablert på Kroloftet

Spireverket er en helt ny arena der unge uten jobb og utenfor skolegangen kan få verdifull arbeidstrening innen design og håndverk. Bak initiativet står Makers Hub.

Den siste tiden har det kommet flere tall om utenforskapet i Norge. For kort tid siden presenterte vi også de nye tallene for 2020. Spesielt gjelder det mange unge, som verken er i jobb eller utdanning. En stor bekymring i dette er også et stadig økende antall unge som blir registrert som helt eller delvis uføre, noe vi kunne lese om for få dager siden.

Det er derimot også en rekke gode historier å fortelle om, der nye initiativ tas for å gi unge en mulighet til å komme ut av utenforskapet. En av disse er en nysatsing, Spireverket, som akkurat har kommet i gang på Kroloftet. Det er nå snart ett år siden Kroloftet åpnet opp sitt nye arbeidsfellesskap på Etterstad. Vandrer du gjennom Svartdalsparken en dag vil du nå oppdage både badestamper og kafé ved Kroloftet. Og Spireverket er nå også en del av prosjektet, i regi av Makers Hub.

– Vi har ønsket å etablere en arena der unge voksne kan starte sin reise inn i arbeid eller utdanning, sier Olav Sætershagen, prosjektleder for Spireverket. – I MakersHub har vi gjennomført flere prosjekter der ungdom eller unge voksne har vært målgruppen, men også deltatt i prosjektet fra start til slutt. Dette har gitt oss innblikk i hvilke utfordringer de står ovenfor i overgangen fra ungdom til ung voksen. I hovedsak handler det om å komme seg i et arbeid, uansett situasjonen de er i.

Kroloftet er allerede et arbeidsfellesskap, og derfor er det også en veldig god arena å ha som base for Spireverket. Her er det et miljø for håndverk, kunst, design, og et fellesskap med mange muligheter. Siden byggebransjen også er den største bransjen i Norge er det ambisjoner om at dette skal bidra til mer.

– For å lage broen mellom utenforskap og arbeid enda kortere ønsker vi å skape et samarbeid for å involvere unge voksne direkte til denne bransjen, fortsetter Olav.

Det er inngått et samarbeid med bydel Gamle Oslo, og prosjektets mål er å fange opp arbeidsledige unge voksne og gi dem en kompetanseheving og en forsterket egenmestring, gjennom praktisk arbeid med utgangspunkt i Kroloftets verkstedfasisliteter. Prosjektet skal være lavterskel, fylle et tomrom i dagens tilbud i bydelen til målgruppen og være en treningsarena for hva det innebærer å ha en jobb.

– I høst har vi gjennomført pilotprosjektet der vi gjorde en lukket rekruttering gjennom UngJobb, forteller Olav videre. – De unge voksne hadde ulik erfaring og kompetanse innen design og håndverk, men det at de hadde et ønske om å lære var kriteriet for å jobbe her.

Det er to sentrale læringer fra pilotprosjektet. Det første er at de unge har tilegnet seg kompetanse på områder de selv er motivert for og interessert i. Det handler om både å kunne lære seg å bruke ulike verktøy, men også å lære hva det betyr å jobbe i team med andre. Det andre er at de lærer seg rutiner og hva det å ha en jobb betyr. Flere av de unge har hatt behov for oppfølging og trening i generell livsmestring.

– Nå ønsker vi oss flere samarbeidspartnere, som vil være med på reisen og gi de unge hos oss en mulighet, avslutter Olav. – Vi tar gjerne i mot besøk hos oss!

Har du ikke besøkt Kroloftet ennå, så ta en tur. Olav inviterer.