400 jobbet under Torguka på Youngstorget

Tre dager i september hadde vi ansvaret for gjennomføringen av Torguka, en pilot for finne svaret på om Youngstorget kan bli den levende markedsplassen hele Oslo ønsker seg. Svaret var «ja!»

Da Torginitiativet ble etablert var det fordi vi var utålmodige. Vi var utålmodige over manglende offentlig vilje, i å realisere de mange planer som over flere år er utviklet og besluttet om Youngstorget.

Rundt 40 produsenter tilknyttet Rekoringen fylte den ene halvdelen av Youngstorget.
Rundt 40 produsenter tilknyttet Rekoringen fylte den ene halvdelen av Youngstorget.

Torsdag 9. september åpnet Torguka og i løpet av tre dager var rundt 80 små telt fylt av ulike matprodusenter, tilknyttet Rekoringen, Bondens Marked, Dagens, Stiftelsen Norsk Mat eller lokale aktører vi hadde invitert. I løpet av de tre dagene Torguka pågikk ble det også gjennomført nærmere 30 ulike arrangementer. Noen av disse var debatter og panelsamtaler. Det var en rekke konserter, og det var både hiphop battle og dansejam i det store teltet.

Lørdagen var den store dagen, inntil til regnet kom.

Rett i etterkant av Torguka gjennomførte vi en undersøkelse overfor matprodusentene, innholdsleverandørene og det lokale næringslivet. Vi var svært begeistret for tilbakemeldingene.

9 av 10 matprodusenter svarer at de ønsker å delta en gang til

I samme undersøkelse ga 15% av produsentene oss 10 av 10 på spørsmålet om hvor vellykket de mente Torguka var, og to av tre ga Torguka en skåre på 7 eller mer. Et klart overtall ønsket Torguka som minimum et månedlig arrangement på Youngstorget. De kvalitative tilbakemeldingene støttet også opp om tallenes tale. For oss var dette veldig oppløftende.

«Líf laga handler om ungdom, epleplukking, møteplasser og det å skape verdier som kommer fellesskapet til gode.» Det gjorde de til fulle under Torguka.

Det som også var viktig var å forsøke å forstå mer rundt hvilken effekt slik torgaktivitet kan ha på bylivet. Det var ulike tall på omsetning fra de ulike produsentene, fra 7 000 kroner til 70 000. Men, vi vet også at totalt jobbet totalt rundt 400 mennesker enten i bodene eller engasjert av Torguka for selve arrangementet. Med andre ord oppsto 400 jobbmuligheter under Torguka. Det gleder oss!

Soul Sessions fylte opp det store teltet både torsdag og fredag kveld under Torguka

Vi vet at sosialentreprenører og andre, nye ressurser har en stor verdi. Både matorganisasjonene og produsentene var samstemte i at vertskapet fra Ideelt var viktig for dem, der unge trivselsverter bidro til å gjøre hele opplevelsen og logistikken bedre for de som skulle stille ut på torget. Både torsdag og fredag kveld var det store teltet fullpakket av dansere, i regi av Soul Sessions Oslo. Det ble en fantastisk atmosfære på torget!

God stemning i det store teltet!

Vi har ikke stoppet med dette!

Vi har fortsatt vårt engasjement, blant annet med et debattinnlegg presentert i Vårt Oslo sist uke. Der presenterte vi tre konkrete forslag, for å unngå at Youngstorget skal dø.

Videre er vi i dialog med både de lokale gårdeierne, lokalt næringsliv, Oslos politiske ledelse, Statsbygg og flere for hvordan vi kan følge opp og sikre at læringen fra både Torguka og andre torg kan føre til et bedre Youngstorget for fremtiden.

Vi håper å kunne arrangere mange flere Torguker, både i 2022 og fremover. Youngstorget er en fantastisk møteplass.

 

YTE har hatt prosjektledelsen for Torguka, et initiativ Schjelderup Trondahl Arkitekter, Rodeo Architects, DARK Arkitekter, Fragment, NSW Arkitektur og Levende By står bak. Arbeidet videreføres i et eget nettverk under YTE, der målsettingen er å også løfte flere torg og møteplasser.