34,6 millioner til å restarte Oslo i høst

Bildetekst: Torgliv på Youngstorget en gang tidlig på 1920-tallet. Under Torguka i september håper vi å skape noe tilsvarende. Foto: Mittet & Co, Nasjonalbiblioteket

En av de nærmeste dagene lyses det ut en tilskuddsordning, der målet er å bidra til å hjelpe Oslos butikker og serveringssteder komme skikkelig i gang igjen etter at byen nå gradvis åpnes opp igjen.

Det er liten tvil om at korona har satt kraftig preg på handel og servering i Oslo, og spesielt sentrumsområdene. Bare fra nedstengningen i november til den gradvise gjenåpningen som startet nå i mai er det en omsetning på 2-3 milliarder kroner som er mer eller mindre borte. Det er fryktelig mange bedrifter, som har måttet permittere og også si opp ansatte. Spesielt har dette gått utover mange unge.

Når serveringsstedene nå har kunnet åpne opp igjen er det samtidig med begrenset kapasitet. Det er fortsatt strenge smittevernkrav, og det er fortsatt en fare for at smitten kan blusse opp igjen. Serveringssteder som har uteservering kan kanskje omsette til 40-50% av full kapasitet, i en periode de normalt burde omsatt til maksimal kapasitet – både for å kunne begynne betale ned gjeld fra koronaperioden, men også for å bygge seg opp buffer for å klare seg gjennom en høsten og vinteren. Ikke minst er god økonomi viktig for også å kunne ta tilbake folk i jobb igjen.

Når flere lettelser innføres utover sommeren er det også viktig å starte en skikkelig restart, et skikkelig løft for å få handel og omsetning tilbake til de som har lidd mest. Det skal Restart Oslo gjøre. Til sammen er det 34,6 millioner som kan søkes om, fordelt på litt ulike ordninger. Oslo Kommune er veldig opptatt av at tiltakene skal bidra til økt besøk i sentrum, økt aktivitet, og at det bidrar til flere jobber og få bylivet skikkelig i gang igjen. Fokus på inkludering og unge er også viktig.

Vi i YTE har forsøkt å bidra over tid og bistå kommunen og Oslo Business Region i å få implementert en god løsning for Restart Oslo. Vi har også allerede startet med noen initiativ, som for eksempel å gjennomføre Torguka på Youngstorget 6. til 12. september. Der vil vi invitere mange til å bli med videre, og vi håper også at Torginitiativet kan bidra til økt aktivitet og flere initiativ utover høsten. Samtidig har vi invitert en rekke sosialentreprenører og andre til å delta i idédugnader og innspill om hva som kan gjøres utover høsten – der vi vektlegger aktiviteter i byens gater, torg og møteplasser.

Om du har tanker og ønsker om å bidra, eller en idé du ønsker å realisere for Oslo nå i høst; ta kontakt med Øystein i YTE.

Siste 16. juni: Utlysningen er nå ute. Klikk og søk. Første frist er 25. juni.