Utsett leveransen, ikke avlys bestillingene

På rekordtid har situasjonen i Norge blitt snudd helt på hodet. Om det er noen tid det er behov for at vi viser hva «dugnad» virkelig betyr, så er det nå!

Det er lett å si at vi skal ta vare på hverandre, men ikke ta på hverandre. Samtidig hører vi nå at det er små selskaper og entreprenører i vårt nettverk, som over natten har fått avbestilt oppdrag. De har mistet inntektsgrunnlaget sitt, over natten, uten mulighet til å kunne komme i dialog for å få sikret driften.

Flere selskaper har måttet gå til permitteringer av alle ansatte, og risikerer at hele grunnlaget for å bygge opp og skape bærekraftig drift står i fare for å bli utvisket. En av disse er Mestringsguiden, som vi tidligere har skrevet om og løftet frem gjennom tidligere filmer og artikler.

Dugnad er felles, frivillig og ulønnet arbeid vi gjør i fellesskap.

Denne dugnadsånden må vi nå virkelig få overført til alle lag av samfunnet, og vi må tenke nytt. Vi må hele veien fokusere fremover, og bidra alle som en til at situasjonen vi nå står i får færrest mulig negative konsekvenser. Fokus er på å hindre smitte, men samtidig unngå at vi blir flere utenfor.

Her er noen tanker og ideer:

Ikke avbestill oppdragene og bestillingene. Hva om dere heller avtaler utsatt leveranse, eller utsatt gjennomføring? Jeg er rimelig sikker på at alle sosiale entreprenører og andre vil brette opp ermene og jobbe for å levere dobbelt, så snart vi er gjennom denne krisen.

Kan dere tenke nytt, om nye bestillinger og løsninger nå? Trenger dere hjemleveranser til ansatte? Hvilke behov har dere, som dere selv ikke får løst? Hva kan du som arbeidsgiver gjøre, for at hverdagen til ansatte blir lettere og driften av selskapet enklere? Flere av våre sosiale entreprenører, som i dag har permittert sine ansatte, jobber nå med nye løsninger og ideer. Vi kan koble dere!

For noen dager siden sendte vi også ut beskjed om at frokostmøtet og workshopen vår onsdag 25. mars på Grønland ble utsatt på ubestemt tid. Det betyr ikke at arbeidet utsettes. Tvert i mot jobber vi med forsterket kraft, med prosjekter som skal bidra til økt innenforskap og flere jobber. Vårt fokus er spesielt retten mot de unge, og spesielt retten mot Grønland. Vi har også satt i gang et arbeid for utvikling av digitale løsninger for koblinger, mellom de som har jobbehov og de som ønsker og kan tilby jobb.

Det krever en landsby for å oppdra et barn, sies det. Nød lærer naken kvinne å spinne, er et annet uttrykk.

Nå er det tid for at vi alle står sammen. Nå er det tid for kreativitet og nye ideer, på hvordan vi sammen kan sørge for at vi alle kommer best ut av dette både nå og når krisen er over. Det er nå vi alle kan bevise at vi kan yte sammen!

Vi vil gjerne høre fra alle, som ønsker å være med og investere i å bygge innenforskap.