Trenger eiendomsbransjen en sosial arkitekt?

Svaret på spørsmålet er opplagt: Selvsagt gjør den det. Jeg vil her forsøke å forklare hvorfor dette er viktig, og hva YTE gjør. Rent konkret.

Foto: Ben Esteves / Unsplash

Vi har ikke noe mål om å lansere så mange nye begreper. Tvert i mot. I dette tilfellet, derimot, håper jeg å bidra til å tydeliggjøre hva YTE egentlig handler om. YTE har som ambisjon å gi mange flere muligheten til jobb, gjennom god byutvikling. Eiendomsutviklere rundt om har de siste årene fattet økt interesse for begrepet «sosial bærekraft», men det tolkes ulikt og tillegges mange ulike assosiasjoner. Kompetansen må opp. Videre må flere prosjekter i gang, der det kan testes ut flere løsninger som gir økt inkludering og bedre samspill mellom ulike grupper mennesker.

Vi har sagt at YTE skal være eiendomsbransjens sosiale arkitekt. Med det mener vi at vi skal være et supplement til arkitektene i utviklingsprosjekter, ved å ha et rendyrket fokus på de sosiale dimensjonene. Hvordan kan det nye prosjektet for eksempel få en viktigere posisjon i nabolaget? Kan lokale arbeidsplasser bli en grunnleggende del av prosjektet, og bidra til økt lønnsomhet? Kan sosiale entreprenører gå inn og utvikle innhold, som gjør bygget ennå mer unikt?

Vi går også inn og løser konkrete byromsutfordringer, der vårt fokus er på å involvere menneskene som ofte anses som kilden til utfordringene. Vi er opptatt av involvering og inkludering av alle grupper, som bor og jobber i et område. Et stikkord i alle nabolag og områder er tilhørighet. Tilhørighet er en ressurs og verdi, som ofte undervurderes. Når vi derfor går inn for å løse en konkret utfordring og skal starte med problemløsningen må vi derfor snakke med folk. God innsikt er ofte kilden til gode løsninger.

Sosial arkitektur er et begrep som ikke brukes så mye innen byutvikling, men vi tror det er klokt. Vi er i gang med noen prosjekter der vi har dette som fokusområde, i samarbeid med både utbygger, arkitekt og leietakere. Vi går inn i et samarbeid der vi utfyller hverandre, og der målet er å skape enda bedre prosjekter. Vi ønsker med dette å skape bedre møteplasser, og til slutt flere jobber. Fordi det er flere jobber som er målet vårt.

I en artikkel i Dagens Næringsliv i går uttalte Simen Markussen at han var spesielt bekymret for de som fra før sto utenfor arbeidsmarkedet før korona. Det er vi også, og det er dette som også er bakteppet for hvorfor YTE startet. Det ønsker vi å gjøre sammen med flere.

Ta gjerne kontakt med oss, så kan vi ta en prat om hvordan vi kan hjelpe dere