Trenger dere folk nå i sommer?

YTE representerer en rekke sosialentreprenører som tilbyr bemanning og hjelp til eiendomsaktører og andre. Vi hører gjerne fra dere på behov dere har.

Foto: Gus Roballo / Unsplash

Sosialentreprenørene vi representerer kan tilby tjenester innenfor bemanning av kantiner, renholdere, avfallshåndtering, vedlikeholdsarbeidere, sjåfører, trivselsverter, osv.

Ved å leie inn folk gjennom oss til kortvarige prosjekter, deltidsjobber, sommerjobber eller langvarige leveranser kan dere bidra til at flinke folk som står utenfor får reell jobb i stedet for å være i tiltak.

  • Kandidatene er ansatt i ordinære stillinger og har lønn fra første dag.
  • Sosialentreprenørene er godkjent av oss, betaler skatter og avgifter, har forsikringer og HMS-arbeid i orden.
  • Sosialentreprenørene står for arbeidsgiveranansvaret og garanterer for kvalitet i leveransen.
  • Du kan selv ansette kandidaten, når du ønsker det, uten kostnad.
  • Du løper ingen risiko og kan avslutte leieforholdet når du vil.

Behovene i markedet kan være veldig ulike. Derfor håper vi du kan klikke på knappen under og beskrive kort hva dere har behov for. Det kan være om type oppgaver/oppdrag, antall kandidater, ønskede kvalifikasjoner og egenskaper, tid for oppstart, og antatt varighet på oppdraget, osv. Det ligger ingen forpliktelse i dette for dere, annet enn at du gir oss en anledning til å ha en liten dialog på om vi kan hjelpe dere. Klikk her:

Vi ringer deg tilbake i løpet av 24 timer!