Ti millioner til bylivstiltak etter korona

Oslo Kommune har akkurat utlyst midler til å skape aktiviteter og profilere Oslo. Potten er på ti millioner og fristen for å søke er allerede mandag 15. juni. Rekker du?

Det er liten tvil om at sentrumsområdene av Oslo er de som er hardest rammet av korona. 100 000 arbeidsplasser ble over natten flyttet ut og til hjemmekontorene, og gatene ble mer eller mindre folketomme. Nå har det åpnet opp litt igjen, men det er fortsatt kraftige smitteverntiltak, som vil føre til at mange serveringssteder, butikker, kulturaktører og møteplasser vil ha krevende måneder foran seg.

I revidert budsjett har Oslo Kommune satt av 10 millioner kroner, som skal øremerkes profileringstiltak og aktiviteter som skal få fart i byen igjen. Det er et stort ønske fra kommunen å komme i gang raskt, og detaljene rundt hvordan søke finner du her. Utfordringen er at det svært kort frist for å søke. Fristen er allerede mandag 15. juni.

Her håper vi likevel at mange vil søke – og vi håper på tiltak som har fokus på aktiviteter i gatene, i nabolagene, som løfter menneskene, og som viser det fantastiske mangfoldet og livet rundt om i Oslos gater. I mange land rundt om i verden er det gjort mye spennende innen placemaking, som følge av Covid-19. Brookings har skrevet noe om det, Project for Public Spaces har skrevet litt, og det er flere andre som også har gjort det.

Har du en idé du lurer på å søke på, kontakt gjerne Øystein på 932 02 156 for å diskutere den!