Startskuddet for Osloaksjonen 2024 har gått

Bildetekst: Stortingspolitiker og tidligere statsråd, Ola Elvestuen, med hilsningstale til Osloaksjonen 2024. Foto: Geir Rognlien Elgvin

Torsdag 17. juni gikk startskuddet for en ny satsing, for å løfte Oslos gater og byrom ytterligere frem mot 2024. Bak dette initiativet står Oslo Metropolitan Area og YTE.

Oslo Metropolian Area (OMA) er en forening for byutvikling i Oslo, og har som visjon å gjøre Oslo til et forbilde innen byutvikling. YTE var tidlig med som medlem i OMA, fordi det handler om samspillet og om å få til en reell satsing på sosial bærekraft.

For å få til de konkrete og reelle endringene har det derfor modnet seg frem et initiativ, som blant annet har til hensikt å knytte kommunale og statlige initiativ opp mot private initiativ. Det offentlige har stor nytte av det private, og vice versa. Det er ofte et stort ønske både politisk og i forvaltningen å kunne få til dette samspillet, som bidrar til å skape endringer. Men, det er ikke alltid dette er så lett å få til i praksis. Den kraften og energien som finnes blant grunneiere kan det offentlige ha stor nytte av.

I 2024 er det 400 år siden Oslo brant. Den danske kong Christian IV mente at det nå hadde vært nok bybranner i den gamle trehusbebyggelsen (i det som nå heter Gamle Oslo) og besluttet derfor at den nye byen fra da av på nytt skulle bygges opp bak Akershus festning. Dette området kjenner mange i dag som Kvadraturen. I 1924 ble det besluttet at byen, som da het Kristiania, skulle få tilbake sitt opprinnelige navn; Oslo.

Oslo har utviklet seg enormt de senere årene, og har blitt en by som legges merke til internasjonalt i stadig større grad. Samtidig er det en by der vi har våre utfordringer, og vi har behov for å få til et samspill for å løfte mange mennesker opp og frem. Det er en by der siloene kan være litt for høye, og der vi ikke har det samspillet vi behøver. Når Oslo Business Region nylig presenterte sin årlige «State of The City» var manglende samarbeid og samspill som ble spesielt påpekt som en svakhet.

I vinter gjennomførte grunneierne, organisert gjennom OMA og Områdeforum Kvadraturen, en kafédialog om Kvadraturen i to runder. Denne prosessen viste et stort engasjement og ønske om et samarbeid, nettopp for å løfte denne delen av byen. Bedre samskaping, innovasjon og å samles om et jubileum var blant de viktige anbefalingene. Og, det er nok av anbefalinger, rapporter og annet som forteller at nå er tiden inne til å handle og være konkrete. Dette er det også bred politisk støtte for.

Korona har gjort at Oslo er byen som er hardest rammet i hele Norge. Mange unge og andre har mistet jobber, og de som var langt bak i køen hos NAV har kommet ennå lenger bak. Derfor har vi nå tatt et initiativ sammen, OMA og YTE, der vi er veldig konkrete på prosjekter vi skal gjennomføre. Osloaksjonen 2024 handler i stor grad om å gjøre byens forbindelser bedre, løfte frem steder og gode plasser, og legge til rette for at flere i byen kan jobbe bedre sammen – kommune, stat og private aktører. «Urbane Turistveier» skal bygges, skritt for skritt.

Oppstartsmøtet i går ble holdt i Telegrafen, et bygg i Kvadraturen som sto ferdig første gang i 1924, akkurat reåpnet (og nominert til Cityprisen), og som i 2024 altså feirer hundre år. På møtet deltok representanter fra Oslo Kommune, private utbyggere, sentrale organisasjoner og selskaper, sosialentreprenører, politikere (fra både bystyret og Stortinget) – alle med et begeistret ønske om å starte reisen og få til et godt samspill.

Interimstyret er satt, og det er bred politisk støtte i Oslo for en slik satsing (uavhengig av den politiske situasjonen i Oslo). Så snart det nye Byrådet er på plass er vi også overbevist om at det blir ytterligere politisk støtte og engasjement for satsingen.

Osloaksjonen 2024 vil forøvrig gå parallelt med Restart Oslo. Det er en ambisjon om at det skal være god læring og overføringsverdi mellom det som skjer for å restarte byen nå, og den satsingen som skal komme og som skal føre til en stor feiring av Oslo i 2024.

Interimstyret for Osloaksjonen 2024 består av Janne Wilberg (Byantikvaren), Christian Lunde (adm.dir. i VisitOslo), Siw Andersen (CEO for Oslo Business Region), Yngvar Hegrenes (sekretariatsleder for Levende Oslo, Oslo Kommune), Nassima Dzair (daglig leder i Interbridge), Tone Tellevik Dahl (adm.dir. i Norsk Eiendom), Hallstein Bjercke (bystyrerepresentant og gruppeleder for Oslo Venstre) og Erling Fossen (CEO for OMA). Øystein Aurlien (daglig leder for YTE) er prosjektleder.

Øvrige møtedeltakere var Ola Elvestuen (stortingsrepresentant), Tore Ulvin (Storebrand Eiendom), Emelie Tornberg (Selvaag Eiendom), Erling Lae (tidligere byrådsleder i Oslo), Jon Anders Henriksen (Oslo Handelsstands Forening), Silje Kristiansen (Oslo Metropolitan Area), Geir Rognlien Elgvin (NSW Arkitektur) og Thor Thoeneie (for Vedal, ansvarlig for rehabiliteringen av Telegrafen). Flere øvrige inviterte måtte plutselig melde avbud på grunn av byrådets avgang.

Når byen blir bedre for folk er det bra for Oslo.