Nyt sommeren. Til høsten trengs fulle batterier!

Bildetekst: Sommerglede på Youngstorget, etter at Oslo har gjenåpnet.

Det er fantastisk å se gleden blant alle i Oslo, nå som gjenåpningen har kommet i gang og folk igjen strømmer ut på gater og torg. Folk vil møte folk, og savnet etter det har vært stort.

Det har vært mange krevende måneder for mange, helt tilbake til 12. mars i fjor. Nå ser vi at euforien og gleden over gjenåpningen er stor. Mennesker er igjen ute i gatene, på torgene, på uteserveringene, strendene og parkene. Forventningene er store for at vi nå endelig har kommet gjennom det verste, og at nå skal alt tilbake til det normale igjen.

Og det vil nok skje, men vi må også være forberedt på noen utfordringer på veien. Vi vet at selv om mange nå ansetter igjen vil også antallet mennesker i utenforskap være høyt lenge fremover. I høst kommer nye tall fra NAV, og vi er spent på hva de vil vise. Vi vet også at det vil skje store endringer i besøksmønster til byene, og at en by som Oslo vil merke konsekvensen av et helt endret besøksmønster fremover. Oslo sentrum har for eksempel et tilbud innen handel og servering tilpasset 100 000 kontorarbeidsplasser. Vi kan allerede nå si med høy grad av sikkerhet at ikke alle disse kontoristene vil komme tilbake slik som før. Det vil få konsekvenser for bylivet, og markedsgrunnlaget for sentrumsbutikkene.

Samtidig er det slik at selv om gjenåpningen nå har pågått noen uker, så har det vært med begrenset kapasitet. Det betyr at for serveringsstedene har de ikke kunnet begynne å tjene opp det overskuddet de trenger for å kunne holde likviditeten gjennom vintermånedene. Derfor er mange av disse arbeidsgiverne veldig spent på høsten og om folk vil fortsette å bruke byen fremover.

RestartOslo 2021 er en tilskuddsordning fra Oslo kommune, som handler om å gi handels- og serveringsaktørene en boost nå fremover. Totalt skal 34 millioner investeres i å løfte bylivet og hjelpe butikkene, kafeene, restaurantene og kulturaktørene i Oslo sentrum opp og frem. Dette er viktige næringer fordi de ansetter unge, og er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange.

Vi har fra YTE sin side engasjert oss mye i dette arbeidet, og forsøkt å bistå til å få til gode løsninger, godt samarbeid, og finne smarte måter å få til samarbeid på. Vi har også tatt til orde for å koble både kulturaktører og sosialentreprenører inn som ressurser i dette arbeidet. Første søknadsfrist var for kort tid tilbake, og neste er 15. august. Vi håper mange har søkt allerede, og at mange får innvilget sine søknader. Vi er spent på å se hva dette skal føre til fremover.

Vi vil uansett gjøre vårt for å bidra til restarten nå i høst. Blant annet jobber vi mye med planleggingen av Torguka på Youngstorget, en uke fylt med torghandel og innhold for unge i Oslo. Første markedsdag blir onsdag 8. september, og deretter blir det matmarked fra torsdag 9. til og med lørdag 11. september. Søndag 12. september satser vi på et hyggelig søndagsmarked med fokus på brukskunst, design, gjenbruk og mer. Over 100 bodplasser vil være til disposisjon. Vi håper at Torguka skal vise Oslo en rekke nye muligheter, og hvilket potensiale det ligger i å løfte Youngstorget sammen i tiden som kommer.

Videre jobber vi på med Osloaksjonen 2024, som akkurat har kommet i gang. Vi jobber også med flere events, initiativ og arrangementer for ettersommeren. Noen av disse handler om å kunne gjennomføre en rekke av de initiativene som har måttet vente på bakgrunn av korona. Alt kan ikke løses via Teams! Vi vil også over sommeren presentere resultater fra en undersøkelse nylig gjennomført av Opinion, om næringslivets holdning til sosial bærekraft. I særlig grad handler den om eiendomsbransjen.

Det viktige for oss til høsten er uansett å få til flere prosjekter, der vi flere sammen kan jobbe for en bedre by. En by der vi jobber bedre sammen gjør også at flere får muligheten til jobb. Fordi det er det det til syvende og sist skal handle om: Jobber!

Jeg ønsker deg en riktig god sommer, og håper vi skal treffes veldig snart!