Nå får du hjelp til å tilby sommerjobb!

Et nytt tilskudd fra NAV skal stimulere flere bedrifter til å tilby unge sommerjobb i år.

Foto: Steven Lasry / Unsplash

De siste ukene har vi lest mye om utfordringene med den høye ungdomsledigheten i Norge. Det er også vanskelig for unge å få seg sommerjobb, noe både NRK og Aftenposten har beskrevet.

«I Oslo er nesten tre ganger så mange unge arbeidsledige nå som før pandemien. Rekordmange har søkt sommerjobb i bydelene. NAV-direktør frykter varig utenforskap.»

Det er ikke lett å vite hvor mange som ønsker seg sommerjobb, også fordi veldig mange unge ikke er registrert i NAV som arbeidssøkende.

Nå har NAV kommet med en ny tilskuddsordning, som kan stimulere bedrifter til å engasjere unge i sommerjobb. Ordningen er også løst slik at det er arbeidsgiverne som søker, og er ment å stimulere flere bedrifter til å gi sommerjobb til flere.

Alle som har sommerjobb innunder denne ordningen skal være ansatt og lønnet hos arbeidsgiveren, slik sommerjobber normalt løses. Tilskuddet dekker en periode på fire uker, 50% av lønnskostnadene, og det er samtidig lagt opp til at bedrifter som behøver eller ønsker mentorløusning for oppfølging av de unge også kan få dette.

Dette er en tilskuddsordning som burde stimulere næringslivet, og kanskje spesielt bedrifter som ikke har blitt negativt preget av koronasituasjonen. Det kan også være en ordning for å stimulere bedriftene med kapasitetsutfordringer i tiden etter gjenåpning nå i sommer.

Her kan du lese om ordningen og søke NAV. Vi har også testet ut ordningen i praksis, og kan gi råd dersom dette er aktuelt for dere å vurdere. Ta kontakt med oss.

Siste, 12.05.2021: NRK har også omtalt dette tilskuddet her.