Kriser skaper nye muligheter og løsninger

Det er vanskelig å spå om fremtiden i disse dager. Men, et blikk til historien gir håp. Vi har uante muligheter om vi står sammen og fokuserer på reelle løsninger.

Foto: Gus Ruballo / Unsplash

De siste ukene har vi sett flere gode eksempler på sosiale entreprenører og andre, som har snudd krisen til noe nytt og positivt. Det har vært viktig å fortelle disse historiene, og det er viktig at vi fortsetter å dyrke frem og fortelle gode historier. Historien om Sisters in Business førte Farzaneh og Sandra til Lindmo på NRK, og er nå til inspirasjon gjennom hele det europeiske FN-nettverket. Det mest gledelige er like fullt at det har ført til nyansettelser.

YTE handler om å skape sosial innovasjon. Med det mener vi at vi ønsker å utvikle nye løsninger, som både bidrar til samfunnsendringer og til kommersielle forbedringer. Og som gir jobber. Entreprenørskap er en nøkkel i dette arbeidet, fordi det handler om å utfordre de kjente modellene og mønstrene. Den østeriske økonomen Joseph Schumpeter er kanskje den som best beskrev dette, gjennom å dokumentere hvordan «creative destruction» fra entreprenører har vært fundamentalt viktig for å utvikle både næringsliv og samfunn. Entreprenøren kan bryte ned etablerte strukturer, og gir nyskapning. Mye av Schumpeters arbeid ble basert på depresjonen på 30-tallet. Det var en periode med kraftig utvikling og innovasjon. Det utløsende var en alvorlig krise.

Kriser har kommet opp gjennom historien i mange ulike former. Og kriser kan også oppleves ulikt, for ulike mennesker i ulike områder. Selv har jeg gjentatte ganger latt meg inspirere av Tøyen, av skaperkraften som har kommet fra området med store sosiale utfordringer. Vi må heie på lokal innovasjon, gjennom lokalt entreprenørskap i mange nabolag rundt omkring. Nabolagsinkubatorer etter modell fra Tøyen Unlimited kan være en slik mulighet.

Har du noen gang tenkt på hva du får når du snur et spørsmålstegn opp-ned?

Det å stille spørsmål er en kjent teknikk, ikke bare innen salg men også innen problemløsning. Design Thinking er et begrep stadig flere setter seg inn i, som en sentral del av innovasjonsarbeidet. Svært forenklet handler det om å stille spørsmål på spørsmål, for å komme til bunns i de egentlige og reelle problemene. Det er først da de gode løsningene kan skapes. Det høres lett ut, men ofte tør vi ikke stille nok spørsmål.

Vi har stor tro på at de sosiale entreprenørene i vårt nettverk kan bidra til langt større løsninger og oppgaver, dersom de får muligheten. De er entreprenører, som utfordrer vante modeller og mønstre, som har et fokus på doble og triple bunnlinjer.

Vår rolle i dette tror vi i stor grad skal handle om å sette de ennå bedre i stand til å gjøre den jobben de skal, i å skape nye jobber. Og så tror vi at med tanke på koronasituasjonen må vi nå fremover ikke bare være opptatt av å skape jobbene, men også å sikre jobbene. Der er vi overbevist om at teknologi kan være et viktig verktøy. ikke for å erstatte sosial kontakt mellom mennesker, men for å samle, koble og knytte mennesker bedre sammen for å løse reelle problemer og skape reelle løsninger.

Det jobbes med flere nye løsninger i YTE for tiden. Jeg gleder meg til å fortelle mer om disse. Og, kan du ikke vente må du gjerne ta kontakt!