Kan nye samarbeid skape flere jobber?

Bildetekst: Spiring.no er en av mange entreprenører og matprodusenter som vil være på Youngstorget under Torguka, sammen med rundt 75 andre. Både REKO, Bondens Marked, Dagens, Spesialitet (Norsk Mat) og flere andre vil være der under Torguka.

Torsdag 9. september klokka 11 åpner de første av rundt 75 boder opp på Youngstorget. Matprodusenter og entreprenører fra hele Østlandsområdet vil fylle torget, og i det store teltet vil det være ulike arrangementer hver eneste dag frem til lørdag kveld.

Ideen bak Torguka startet i realiteten for mange år siden. Allerede da jeg jobbet med etableringen av Tøyen Torgforening ble jeg kontaktet av Oslo Kommune i forbindelse med Youngstorget. Flere av de andre bak dette initiativet har også vært involvert i ulike sammenhenger de senere årene. Men, det var først i januar i år at det virkelig startet å løfte seg frem et nytt initiativ; Torginitiativet for Oslo.

Arild Eriksen (Fragment), Knut Schreiner (Rodeo arkitekter), Stian Schjelderup (Schjelderup Trondahl arkitekter) og jeg avtalte å møtes ved fontena på Youngstorget, en morgen i januar. Vi mente det burde være grunnlag for å teste ut om det torglivet byen hadde for mange tiår tilbake kunne gjenoppstå, i en drakt tilpasset dagens behov og fremveksten av urbant landbruk. Dette skrev vi en kronikk om i Aftenposten.

Runar Eggesvik (Levende By), Geir Rognlien Elgvin (NSW Arkitektur), Esbjörn Kjell og Ragnhild Pedersen Foss (begge fra DARK arkitekter) ble også raskt koblet på. De hadde alle det samme sterke engasjementet og ønsket om å jobbe for å løfte torget. Felles for oss alle åtte var ambisjonen om å gjøre Youngstorget til en «topp ti» destinasjon for Oslo. Felles var også ambisjonen om å gi Oslo flere og bedre markeds- og møteplasser, og at Youngstorget var første torg vi burde ta tak i. Begeistringen fra alle vi snakket med om dette var stor, også fra politisk hold.

I påsken ble tidspunktet for Torguka presentert i Aftenposten, og nå er også hele programmet for Torguka presentert.

Fra torsdag 9. september klokka 11 til lørdag 11. september klokka 18 vil rundt 75 ulike matprodusenter og entreprenører presentere sine produkter. Dette er et samarbeid Torginitiativet har fått til med aktører som Bondens Marked, REKO, Dagens, Stiftelsen Norsk Mat og en rekke andre. I tillegg inviteres det til en rekke ulike arrangementer inne i det store teltet. Her blir det panelsamtaler, debatter, dansejam, hiphop battle og konserter. Big Dipper har invitert blant annet Jørund Vålandsmyr & Menigheten, Hilma Nikolaisen og Marte Lea til teltet lørdag ettermiddag.

Torguka starter for fullt siste dag av Oslo Urban Week. Klokka 15:00 torsdag 9. september inviterer vi til det store teltet på Youngstorget. «Kan nye samarbeid skape flere jobber?» er tema, og vi vil her presentere resultatene av en helt fersk undersøkelse om holdninger og kunnskap til «sosial bærekraft». Vi vil belyse mer rundt dette med nye samarbeid, nettopp med tanke på hvordan flere aktører sammen kan bidra til å skape flere jobber. 4Service har allerede implementert en klar strategi på jobbskaping i eget selskap, og under Torguka er en rekke sosialentreprenører engasjert på ulike måter. Gir dette flere jobber, og hvordan kan vi bygge videre på dette fremover?

Hele Torguka handler om å planlegge for hvordan Youngstorget kan bli en mer aktiv møte- og markedsplass for fremtiden. Hvordan kan vi organisere dette torget bedre, i et samarbeid? Hvordan kan vi bidra til at aktivitetene her kan kurateres og styres, slik at det bidrar til økt byliv?

Vi ser frem til Torguka, og håper du vil ta deg en tur innom. Følg gjerne Torginitiativet på Facebook, og alle arrangementene som vil foregå den uka. Her kan du se hele programmet.

Vi sees på Youngstorget?