Hva er forskjellen på arbeidsledighet og utenforskap?

Flere har stilt oss spørsmålet om hvorfor vi har så høye tall på utenforskap i Norge, når arbeidsledigheten er rekordlav. Det vil vi forsøke å forklare her.

For at en person skal kunne registreres i arbeidsledighetsstatistikken må han eller hun ikke være i jobb, være klar til å begynne å jobbe raskt, og han eller hun må søke på jobb. Dersom ikke alle tre kriterier oppfylles registreres ikke personen som arbeidsledig.

Så er da spørsmålet: Hvorfor leser vi nå i mediene at arbeidsledigheten er rekordlav i Norge, samtidig som vi fra YTE sin side forteller om svært høye tall på utenforskap? I tillegg leser vi stadig om hvordan økonomer viser til høy sysselsetting og lav arbeidsledighet i presentasjoner av makroøkonomiske analyser. «Norge går godt,» sier de i praksis. Og denne uken blir det lagt frem nye tall, fra både SSB og NAV, som sannsynligvis vil fortelle at det går ganske greit. Svaret på spørsmålet er: Vi har et enormt utenforskap i Norge.

Fordi når vi fra YTE snakker om utenforskap, så snakker vi om personer i arbeidsfør alder som står utenfor arbeidsliv og utdanning. Sist NAV presenterte disse tallene, så viste de at det var totalt 700 000 personer. Dette utgjør 21,5% av alle i alderen 20 til 66 år. Av disse er det litt over 400 000 (12,5%) som mottar trygd, og det er i underkant av 300 000 (9%) som ikke mottar noe som helst.

I SSB sin faktaside om arbeid finner vi en del tall som skiller seg noe fra NAV sine tall. Dette har mye med forskjellene i datagrunnlaget SSB og NAV bruker for å samle inn tallene. Likefullt viser den at det er nesten 1,2 millioner mennesker i Norge som står utenfor arbeidsmarkedet. Og, arbeidsledigheten er høyest blant de unge (10,4%).

Så, hvordan definerer så NAV utenforskap i arbeidslivet (som også er definisjonen vi bruker)? Jo, de ser først på den totale befolkningen i Norge på et gitt tidspunkt, og måler antallet mellom 20 og 66 år. Hvis en person ikke har et registrert arbeidsforhold, ser man om personen er i høyere utdanning. Hvis det er nei på begge, ses det på om personen mottar alderspensjon eller AFP. Deretter om personen er selvstendig næringsdrivende. Hvis svaret er «Nei» på alle disse kriteriene regnes personen som en del av utenforskapet, med eller uten trygd.

120 000 i 20-årene er verken i jobb eller utdanning. De er utenfor.

Og utenforskapet er størst blant de unge. Fra NAV får vi bekreftet at det er rundt 120 000 unge voksne i 20-årene, som ikke mottar noen trygdeytelser, og verken er i jobb eller utdanning. Vi har i tillegg fått tilsendt fra NAV en oversikt som viser utenforskapet per bydel. Mens det for Norge totalt er 21,5% utenforskap, så er andelen på 21,2% for Oslo. Like fullt ser vi store forskjeller mellom bydelene:

Nordre Aker:   16,3 %
Nordstrand:   17,2 %
Ullern:   18,4 %
St. Hanshaugen:   18,5 %
Sagene:   18,5 %
Østensjø:   18,9 %
Vestre Aker:   19,0 %
Grünerløkka:   19,5 %
Frogner:   20,8 %
Bjerke:   22,4 %
Gamle Oslo:   23,1 %
Alna:   27,4 %
Grorud:   27,4 %
Søndre Nordstrand:   28,9 %
Stovner:   30,2 %

Når vi fra YTE sin side vil engasjere oss sterkt i Grønland nå, så skyldes det at det en rekke ulike rapporter som viser at Nedre Tøyen og Grønland er områdene i Norge med de største sosiale utfordringene. Nesten to av tre barn vokser opp i fattigdom, noe både AFI-rapporten «Oppvekststedets betydning for barn og unge» og stedsanalysen «På sporet av det nye Grønland» også tydelig forteller. På Grønland er det behov for å bygge innenforskap.

Meld deg gjerne på til vårt frokostmøte og workshop onsdag 25. mars. Se mer her.