Fra utenforskap til innenforskap

Den 21. november møtte Tor Rønhovde og Øystein Aurlien opp hos næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å orientere om YTE og bakgrunnen for initiativet. I forkant av møtet hadde Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom), Tor Rønhovde og Øystein Aurlien skrevet en kronikk for å orientere mer om bakgrunnen for etableringen. Blant annet sto det følgende:

«Næringslivet kan og ønsker bidra til å gi mennesker muligheter. Flere eiendomsaktører ønsker å ta et ansvar og gå foran. Yte skal i dette arbeidet være et virkemiddel. Hvis vi alle satser skikkelig, sammen, kan vi starte arbeidet med å snu utenforskap til innenforskap»

Kronikken kan du i sin helhet lese her.