Forpliktende samarbeid for bedre byer

Les om møtet vårt med kommunalministeren og med Oslo Kommune sist uke. Det er definitivt vilje til å få til samarbeid om god byutvikling. Vi må bare snakke bedre sammen.

For mange er «offentlig-privat samarbeid» et noe betent begrep. Ikke for oss. Vi mener det er avgjørende å få til et godt samarbeid, mellom befolkningen, næringslivet og det offentlige, for å løse de mange utfordringene vi står overfor. Korona har forsterket dette behovet. Vi står i fare for en kraftig økning i utenforskapstallene når vinteren kommer. Å få folk i jobb er nøkkelen!

Sist uke fikk vi et møte med kommunalminister Nicolai Astrup. Utgangspunktet for møtet var å få støtte for en sterkere satsing på sosialt entreprenørskap og samarbeid, også fra det offentlige. Vi presenterte YTE, og vi diskuterte også rundt behovet for en bypakke, som blant annet også ble omtalt i denne kronikken i Dagsavisen. Det ble et svært interessant møte. Astrup fortalte at regjeringen er svært opptatt av innovasjon i offentlig sektor, og at i den nye stortingsmeldingen som kommer til høsten vil sosialt entreprenørskap løftes høyt opp. Han fortalte også om et program for oppstartsselskaper som er på trappene, der også sosialt entreprenørskap vil være et sentralt virkemiddel. Videre var han tydelig på at YTE som satsing er viktig, og at staten bør være aktivt deltakende i slike initiativ. Møtet ga mange interessante saker for videre oppfølging.

Senere samme uke holdt vi et større møte med flere fra Oslo Kommunes politiske og administrative ledelse. Tema var hvordan få til en bedre samordning og aktivisering av de ulike sentrumsområdene i Oslo. Det er liten tvil om at Korona har utfordret totalt måten byer fungerer på, og ikke minst Oslo.

Vi ønsket med møtet å dele vår kompetanse og erfaring. Marit Jensen (People & Places) delte tanker om retailtrender og utvikling av byene fremover. Øystein Aurlien (YTE) fortsatte med å oppsummere om de siste årenes ulike initiativ for bedre organisering i Oslo, samt erfaringer fra andre byer og mulige organisasjonsmodeller. Det ble et svært godt møte, med gode diskusjoner om hvordan sammen utvikle et bedre Oslo fremover. Oslo er Norges hovedstad, en nyskapende og energisk by i stor vekst. Mulighetene ligger til rette for at vi kan skape mye bra. Sammen.

Ett av temaene som ble diskutert var også hvordan gjøre det lettere å fylle lokaler med midlertidig og annen bruk, enn det lokaler i utgangspunktet er regulert for. Noen av utfordringene i det offentlige er en treghet i behandling av søknader, som for eksempel bruksendring. Det er avgjørende å få rask behandling av bruksendring fremover. Sosiale entreprenører kan gjøre en viktig jobb i aktivisering av førsteetasjene rundt om, men da må midlertidig bruksendring kunne gis. Å få til gode løsninger på dette, i fellesskap, er noe vi diskuterte.

I YTE tror vi på samarbeid. Hele nøkkelen til å løse fremtidens utfordringer handler om samarbeid, og det handler om å organisere og legge til rette for bedre samarbeid. Vi tror ikke på krav, men på dialog der vi gjør hverandre bedre.

Les også kronikken i Vårt Oslo, som tar for seg utviklingen av Grønland fremover.