Det offentlige greier ikke alene lage løsninger på utenforskapet

Bildetekst: Foto: Grace Madeline / Unsplash

StartOff er en satsing fra Direktoratet for Økonomistyring, og i høst ble konkurransen «Unge på vei til jobb» utlyst. Intensjonene var gode, men Velferd.no kunne i dag fortelle at de bommet på målet. Øystein ble engasjert og skrev:

Denne saken provoserer!

NAV og DFØ arrangerer altså en kampanje – StartOff – der spesielt sosialentreprenører, ideelle og nye aktører ønskes å bidra med ideer og innspill til innovasjon om å få unge i jobb.

Men, av de 56 selskapene som leverte forslag er to av de tre selskapene som har gått videre temmelig store selskaper.

Med tanke på hva YTE jobber med vurderte jeg å søke, men da jeg leste at tre utvalgte skulle få 50 000 kroner til å videreutvikle skisser og kunne vinne hovedpotten på 450 000 lot jeg være. «Dette er for dumt», tenkte jeg. Det er jeg glad for.

Sosialentreprenører er selskaper. De er bedrifter som lever av å selge sine tjenester, på lik linje med alle andre bedrifter. Jeg vil tippe at mange har vurdert som meg; «Det er ikke verdt det!». Hvorfor skal de jobbe gratis med å sende inn idéforslag og løsninger, som så skal kunne konkurrere om 50 000 kroner for tid til videreutvikling? Det er jo et garantert tapsprosjekt!?

Det som sjokkerer er videre at NAV uttaler i artikkelen at de er overrasket over at så få små valgte å delta. Forventer virkelig NAV at de mange ressursene og kreative kreftene som finnes hos gründere og andre skal by på sin kreativitet og kompetanse helt gratis, og så få noen smuler for å videreutvikle dette – som NAV så skal ta til inntekt for at de skal løse hva som er oppgaven NAV er satt til å løse?

Dessverre bekrefter dette en erfaring jeg har hatt med flere offentlige anbudsrunder og innkjøp. Det offentlige er elendig på innkjøp, og bidrar sterkt til å gjøre det umulig å oppnå bærekraft for sosialentreprenører. I offentlige innkjøp er timepriser som regel det det styres etter, ikke verdien prosjektene potensielt kan skape.

«Vi har ønsket å få inn nye ideer til hvordan arbeidsmarkedstiltakene kan gjennomføres. Vi appellerte spesielt til nye miljøer som ideelle virksomheter og oppstartsbedrifter, men har ikke lyktes med å få med noen av disse videre i konkurransen.» sier en NAV-direktør i artikkelen. Det skyldes kanskje at å løse disse utfordringene med utenforskap blant unge ikke kan løses med en slik konkurranse?

Det er 120 000 under 30 år i utenforskap. Det sier tall fra NAV. Det koster samfunnet 7-8 millioner kroner for hver 20-åring som ikke kommer i jobb. Det sier tall fra NTNU. KS har også laget et utenforregnskap, som kommunene kan bruke for å regne på verdien av å få folk i jobb. NAV og DFØ mente altså at det var verdt 600 000 kroner i potten. Det minner meg om et annet uttrykk: «If you pay peanuts you get monkeys».

Jeg beklager om mange sosialentreprenører skal ha latt seg rive med og investert betydelig med energi og kraft i å delta og søke StartOff. Utfordringene med utenforskap blir ikke løst på denne måten. De blir løst gjennom et samspill med næringslivet, med der jobbmulighetene kan skapes.

Denne teksten ble først postet på LinkedIn.